Navigation path

Additional tools

Публикуване на покани за участие в търг — ГД „Регионална политика“

На този сайт ще намерите всички тръжни документи за покани за участие в търг по открити процедури, издадени от Генерална дирекция „Регионална политика“.

Заинтересованите лица следва да се консултират редовно със сайта и с публикуваните документи.

Информация за всички покани за участие в търг е налична на 23-те официални езика на ЕС от уебсайта на TED (електронен ежедневник за поръчки).

Архив 2011 г. - Списък на покани за участие в търг


N° 2011.CE.16.B.AT.063 - Cex post оценка на Кохезионния фонд (включително бившия ИСПА), работен пакет Д – синтетичен доклад и експертен преглед

Official Journal of the European Union: 2011/S 145-239859

Invitation & Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Reimbursement of experts' expenses PDF File en

Questions and Answers : n°1 DOC File en - n°2 DOC File en


No 2011CE160AT045 търг по открита процедура № 2011CE160AT045 относно информационни и обучителни сесии по регионална политика в държавите от Европейското съседство

Official Journal of the European Union: 2011/S 144-238011

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : DOC File en


No 2011CE160AT014 разширяване на кохезионната система на моделите Hermin и оценка на въздействието на кохезионната политика след 2013 г.

Official Journal of the European Union: 2011/S 136-225457

Invitation PDF File en

Specifications DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : DOC File en


No 2011CE160AT044във връзка със сътрудничество между ЕС и Латинска Америка относно трансгранично сътрудничество в рамките на регионалната политика

Official Journal of the European Union: 2011/S 137-226970

Invitation PDF File en

Specifications DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en


No 2011CE160AT023 относно информационни и обучителни сесии по регионална политика за участници от Китай

Official Journal of the European Union: 2011/S 137-226969

Invitation PDF File en

Specifications DOC File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 DOC File en - n°3 DOC File en - n°4 DOC File en


No 2011CE160AT046 във връзка със сътрудничество между ЕС и Латинска Америка относно системите за регионална иновация в рамките на регионалната политика

Official Journal of the European Union: 2011/S 137-226971

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

 


N° 2011.CE.16.0.AT.033 - Study on Sustainable Regeneration in Suburbs - promoting social integration in deprived neighbourhoods through housing interventions by the European Regional Development Fund (ERDF)

Official Journal of the European Union: 2011/S 131-216722

Invitation & Terms of reference PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en - n°5 PDF File en


N° 2011.CE.160.AT.001 - Model to assess CO2 Emissions of Regional Policy Programmes

Official Journal of the European Union: 2011/S 109-179076

Invitation & Terms of reference PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Information on expert's expenses PDF File en

Questions and Answers : n° 1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en


N° 2011.CE.16.0.AT.035 – "Good practice in urban development: projects and approaches supported by the European Regional Development Fund during the 2007-2013 programming period".

Official Journal of the European Union : 2011/S 100-162876

Invitation letter & specifications: PDF File en

Draft contract: DOC File en

Declaration of honour: DOC File en

Documentation for tenderers :

  • Study on "Sustainable urban development - implementation praxis of Art. 8" PDF File en
  • Study on "the urban dimension of the ERDF in the 2007-2013 period: Implementation and practice in five European cities" DOC File en

Questions & Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en


N° 2011.CE.16.C.AT.004 – Ex post evaluation of Cohesion Fund (including former ISPA). Work package D: Management and Implementation.

Official Journal of the European Union : 2011/S 66-106103

Invitation et specifications: PDF File en

Draft contract : DOC File en

Declaration of honour: DOC File en

Questions & Answers: PDF File n°1 EN - n°2 EN


N° 2010.CE.16.B.AT.052 - invitation to tender by open procedure, relating to services regarding carrying out communication, publication and information initiatives in the field of European Union cohesion and regional policy

Official Journal of the European Union : 2011/S 57-091881 &corrigendum 2011/S 69-111410

Invitation to tender PDF File en

Tender specifications (+annex 1) PDF File de en es fr DOC File de en es fr

Corrigendum 28/03 : lots 1,3 and 4. Please note that point 9.3 of lot 1, point 6.3 of lot 3 and point 7.3 of lot 4 have been modified

Corrigendum 30/03 : Chap. 4.1 (Consortium) and Lot 2 price schedule (music)

Corrigendum 08/04 : Time limit for receipt and opening of tenders 2011/S 69-111410 , general specification §9 - Price list lot 3 - Price list lot 4.

Corrigendum 26/04 : Lot 3 price schedule (line 2.23)

Corrigendum 03/05 : Lot 2 - point 3.1.7.

Draft Contract (annex 2) DOC File en fr

Order Form (annex 3) DOC File en fr

Letter for pre-financing (annex 4) DOC File en fr

Declaration of honour (annex 5) DOC File en fr

Financial identification (annex 6) PDF File en fr

Legal entities (annex7) PDF File en fr

Daily allowance (annex 8) PDF File en fr

Questions & Answers: n° 1 PDF Filefr - n°2 PDF Fileen - n°3 PDF Fileen - n°4 PDF Fileen - n°5 PDF Filefr - n°6 - PDF Filefr - n°7 PDF Fileen - n°8 PDF Fileen - n°9 PDF Fileen - n°10 PDF Filefr - n°11 PDF Filefr - n°12 PDF Filefr - n°13 PDF Fileen - n°14 PDF Filefr - n°15 PDF FileEN - n°16 PDF FileEN - n°17 PDF FileEN - n°18 PDF FileEN - n°19 PDF FileEN - n°20 PDF FileEN - n°21 PDF FileEN - n°22 PDF Filefr - n°23 PDF FileEN - n°24 PDF FileEN - n°25 PDF FileEN- n°26 PDF FileEN - n°27 PDF FileEN - n°28 PDF FileEN - n°29 PDF FileEN- n°30 PDF FileEN - n°31 PDF FileEN - n°32 PDF FileEN - n°33 PDF FileEN - n°34 PDF FileEN - n°35 PDF FileEN - n°36 PDF FileEN - n°37 PDF FileEN - n°38 PDF FileEN - n°39 PDF FileEN - n°40 PDF FileEN


N° 2011.CE.16.B.AT.015 – Evaluation of the main achievements of Cohesion Policy programmes and projects over the longer term in 15 selected regions (from 1989-1993 programming period to the present).

Official Journal of the European Union : 2011/S 56-090389

Invitation and specifications PDF File en

Draft Contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions & Answers: n°1 PDF File en


N° 2011.CE.16.0.AT.009 - Analysis of the financial and physical data in the Final Implementation Reports concerning the Objective 1 and 2 Programmes for 2000-2006 financed by the European Regional Development Fund.

Official Journal of the European Union : 2011/S 52-084318

Invitation and specifications PDF File en - Corrigendum PDF File en

Draft Contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions & Answers: n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en


Покани за участие в търгове - Архив 2012 г. - Архив 2011 г. - Архив 2010 г. - Архив 2009 г. - Архив 2008 г. - Архив 2007 г. - Архив 2006 г. - Архив 2005 г.

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии