Navigation path

Additional tools

Publikacja zaproszeń do składania ofert – DG REGIO

Ta strona zawiera wszystkie dokumenty przetargowe stosowane w ramach zaproszeń do składania ofert w drodze procedury otwartej przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej.

Osoby zainteresowane zachęcamy do regularnego korzystania ze strony i publikowanych dokumentów.

Informacje na temat wszystkich zaproszeń do składania ofert publikowanych w Unii Europejskiej są dostępne w 23 językach oficjalnych UE na stronie internetowej TED (Tenders Electronic Daily).

Archiwa 2010 - Lista zamówień


N° 2010.CE.16.B.AT.043. - Ocena skutków polityki spójności uwzględniająca alternatywny scenariusz nieudzielenia pomocy; pakiet roboczy 2: przykład z dziedziny wsparcia dla innowacji oraz B+R

Official Journal of the European Union : 2010/S 164-251527

Invitation and specifications PDF File en

Draft Contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Standard Commission rules for travel & subsistence expenses PDF File en

Questionsand Answers PDF File en


N° 2010.CE.16.B.AT.042. - Ocena skutków polityki spójności uwzględniająca alternatywny scenariusz nieudzielenia pomocy; pakiet roboczy 1: przykład z dziedziny wsparcia dla przedsiębiorstw

Official Journal of the European Union : 2010/S 164-251526

Invitation and specifications PDF File en

Draft Contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Standard Commission rules for travel & subsistence expenses PDF File en

Questions & Answers n°1 : PDF File en - n° 2 : PDF File en


N° 2010.CE.16.0.AT.075 - Ocena działań innowacyjnych: metody i praktyki

Official Journal of the European Union : 2010/S 164-251528

Invitation and specifications PDF File en

Draft Contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Standard Commission rules for travel & subsistence expenses PDF File en

Questions and Answers: n°1 PDF File en

National analyses drafted by the experts evaluation network (p. 6, footnote 4)


n° 2010.CE.16.B.AT.041 : Sieć ekspertów ds. oceny przygotowująca analizę polityki

Official Journal of the European Union : 2010/S 158-243479

Invitation and specifications PDF File en

Draft Contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Standard Commission rules for travel & subsistence expenses PDF File en


n° 2010.CE.16.0.AT.050 – Badanie porównawcze poświęcone procesowi wyboru projektów stosowanemu w ramach programów operacyjnych polityki spójności w okresie 2007–2013 w kilku państwach członkowskich

Official Journal of the European Union : 2010/S 157-242004

Invitation and specifications PDF File en

Draft Contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Standard Commission rules for travel & subsistence expenses PDF File en

Questions and Answers PDF File en


n° 2010.CE.16.0.AT.054 – Badanie dotyczące wkładu rozwoju lokalnego w realizację interwencji współfinansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) w okresach 2000–2006 i 2007–2013

Official Journal of the European Union : 2010/S 152-234032

Invitation and specifications PDF File en

Draft Contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Standard Commission rules for travel & subsistence expenses PDF File en

Questions and Answers: n°1 PDF File en - n°2 PDF File en - n°3 PDF File en - n°4 PDF File en


n° 2010.CE.16.0.AT.059 - Badanie na temat przydatności i skuteczności wsparcia z EFRR i Funduszu Spójności dla regionów o specyficznych uwarunkowaniach geograficznych — obszarów wyspiarskich, górskich i słabo zaludnionych

Official Journal of the European Union : 2010/S 147-226441

Invitation and specifications PDF File en - Corrigendum PDF File en

Draft Contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Standard Commission rules for travel & subsistence expenses PDF File en

Questions and Answers : PDF File n°1 en - n°2 en - n°3 enfr


n° 2010.CE.16.0.AT.047 – Sesjami informacyjnymi na temat polityki regionalnej

Official Journal of the European Union : 2010/S 138-211429

Invitation to tender PDF File en

Tender specifications PDF File en en

Draft Contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File en - n°2 PDF File en


n° 2010.CE.16.0.AT.053 – Testowanie ram odniesienia dla zrównoważonych miast

Official Journal of the European Union : 2010/S 137-210143

Invitation and specifications PDF File en

Draft Contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Standard Commission rules for travel & subsistence expenses PDF File en

Questions and Answers : n° 1 PDF File en - n° 2 PDF File en - n°3 & 4 PDF File en - n°5 PDF File en - n°7 PDF File en


n° 2010.CE.16.B.AT.036 – Ocena ex-post projektów inwestycyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) lub Funduszu Spójności (FS) w latach 1994–1999

Official Journal of the European Union : 2010/S 133-203563

Invitation and specifications PDF File en

Draft Contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Standard Commission rules for travel & subsistence expenses PDF File en

Questions and Answers : DOC File en


n° 2010CE16BAT030 - Ocena wpływu zmieniających się wymogów regulacyjnych na koszty i obciążenia administracyjne

Official Journal of the European Union : 2010/S 122-184832

Notice Contract PDF File en

Call of Tender PDF File en

Terms of reference PDF File en

Service Contract PDF File en

Bank account

Legal entity

Questions and Answers : part 1 PDF File en - part 2 PDF File en - part 3 PDF File en


n° 2010.CE.16.B.AT.031 – Ocena rezultatów programów EFRR w dłuższej perspektywie w 15 wybranych regionach (od okresu programowania 1989–1993 do chwili obecnej)

Official Journal of the European Union : 2010/S 122-184847

Invitation et specifications: PDF File en

Draft contract: DOC File en

Declaration of honour: DOC File en

Standard Commission rules for travel & subsistence expenses : PDF File en

Questions and Answers : n° 1 PDF File en - n° 2 PDF File en


n° 2010 CE 16 BAT 026 - Ocena systemu zamówień publicznych w Rumunii

Official Journal of the European Union 2010/S 85-126972

Invitation PDF File en

Notice PDF File en

Specifications PDF File en

Service contract PDF File en

Declaration on honour PDF File en

WEB link to Bank account form

WEB link to Legal Status form

Questions and Answers : n° 1 PDF File en - n° 2-6 PDF File en - n° 7 PDF File en - n° 8 PDF File en - 9-13 PDF File en - 14-15 PDF File en - n°16 PDF File en


n° 2010.CE.16.B.AT.006 - Wpływ jednolitego rynku na spójność — implikacje dla polityki spójności, wzrostu i konkurencyjności

Official Journal of the European Union 2010/S 32-045258

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Service Contract PDF File en

Notice PDF File en

Web link to bank and legal status forms: DOC File en


Zaproszenia do składania ofert - Archiwa 2012 - Archiwa 2011 - Archiwa 2010 - Archiwa 2009 - Archiwa 2008 - Archiwa 2007 - Archiwa 2006 - Archiwa 2005

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe