Navigation path

Additional tools

Publikacja zaproszeń do składania ofert – DG REGIO

Ta strona zawiera wszystkie dokumenty przetargowe stosowane w ramach zaproszeń do składania ofert w drodze procedury otwartej przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej.

Osoby zainteresowane zachęcamy do regularnego korzystania ze strony i publikowanych dokumentów.

Informacje na temat wszystkich zaproszeń do składania ofert publikowanych w Unii Europejskiej są dostępne w 23 językach oficjalnych UE na stronie internetowej TED (Tenders Electronic Daily).

Archiwa 2009 - Lista zamówień


n° 2009.CE.16.0.AT.090 - Międzyinstytucjonalna procedura przetargowa: "wielokrotna umowa ramowa" o przygotowanie, ocenę, monitorowanie i zamknięcie przez Komisję projektów korzystających z pomocy z EFRR, Funduszu Spójności i IPA oraz w związku z powiązanymi zagadnieniami tematycznymi i sektorowymi, a także o przeprowadzanie audytu tych projektów przez Trybunał Obrachunkowy

Official Journal of the European Union 2010/S 23-031730

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Annexes PDF File n° 1 en - n° 2 en - n° 3 en - n° 4 en

Web link to bank and legal status forms: DOC File en

Questions and Answers : n°1 DOC File en - n°2 DOC File en - n°3 DOC File en - n°4 DOC File en - n°5 DOC File en

Clarifications: n°1&2 DOC File en


n° 2009.CE.16.0.AT.055 – 2009.CE.16.CAT.026 - provision of technical assistance for the preparation and translation of the Fifth Report on Economic and Social Cohesion

Official Journal of the European Union 2009/S 182-260953

Invitation PDF File en

Specifications and Annexes: PDF File en

Standard Commission rules for travel & subsistence expenses : pdf en

Web link to bank and legal status forms: DOC File en

Questions and Answers : n° 1 DOC File en - n° 2 DOC File en - n° 3 DOC File en


N° 2009.CE.16.0.AT.018 / 2009.CE.16.CAT.014 - Contract "The Objective of Economic and Social Cohesion in the Economic Policies of Member States"

Official Journal of the European Union 2009/S 176-253029

Invitation PDF File en

Specifications and Annexes: PDF File en

Standard Commission rules for travel & subsistence expenses : DOC File en

Web link to bank and legal status forms: DOC File en


n° 2009CE160CAT052 – Ocena "ex post" interwencji podejmowanych w ramach polityki spójności w latach 2000–2006, finansowanych z Funduszu Spójności (również dawnego ISPA) — pakiet roboczy C — analiza kosztów i korzyści projektów dotyczących środowiska

Official Journal of the European Union 2009/S 166-239603

Invitation et specifications: PDF File en

Draft contract: DOC File en

Declaration of honour: DOC File en

Questions and Answers : DOC File en


n° 2009CE160CAT051 – Ocena "ex post" interwencji podejmowanych w ramach polityki spójności w latach 2000–2006, finansowanych z Funduszu Spójności (również dawnego ISPA) — pakiet roboczy B — analiza kosztów i korzyści wybranych projektów dotyczących transportu

Official Journal of the European Union 22009/S 166-239602

Invitation et specifications: PDF File en

Draft contract: DOC File en

Declaration of honour: DOC File en

Questions and Answers : DOC File n°1 en - n°2 en


n° 2009CE16CAT050 – Ocena "ex post" interwencji podejmowanych w ramach polityki spójności w latach 2000–2006, finansowanych z Funduszu Spójności (również dawnego ISPA) — pakiet roboczy A: wkład w politykę UE w dziedzinie transportu i środowiska

Official Journal of the European Union 2009/S 166-239601

Invitation et specifications: PDF File en

Draft contract: DOC File en

Declaration of honour: DOC File en

Questions and Answers : DOC File n°1 : en - n°2 : en


n° 2009CE160AT019 & 2009CE16CAT015 : Ulepszenie weryfikacji zasady dodatkowości

Official Journal of the European Union 2009/S 156-226959

- Invitation to tender PDF File en

- Tender specifications PDF File en + Annexe PDF File en

- Bank account & Legal status forms DOC File


n° 2009.CE.16.0.AT.057 & 2009.CE.16.CAT.027 : Praktyki w państwach członkowskich UE dotyczące polityki w zakresie innowacji, transportu i rynku pracy: równowaga między podejściem sektorowym i zintegrowanym oraz udział szczebli niższych niż krajowe

Official Journal of the European Union 2009/S 156-226964

- Invitation to tender PDF File en

- Tender specifications PDF File en + Annexe PDF File en

- Bank account & Legal status forms DOC File

- Standard Commission rules for travel & subsistence expenses PDF File en

- Questions and Answers DOC File


n° 2009.CE.160.AT.062 : Badanie na temat dostępu rumuńskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do funduszy strukturalnych i mechanizmów wsparcia

Official Journal of the European Union 2009/S 156-226967

- Invitation to tender PDF File en

- Tender specifications PDF File en

- Service Contract PDF File en

- Bank account & Legal status forms DOC File

- Declaration of Honour DOC File en

- Questions and Answers : PDF File en


n° 2009.CE.160.AT.063 : Uczestnictwo najmniej uprzywilejowanych grup w polityce spójności w Rumunii oraz jej wpływ na takie grupy

Official Journal of the European Union 2009/S 156-226970

- Invitation to tender PDF File en

- Tender specifications PDF File en

- Service Contract DOC File en

- Bank account & Legal status forms DOC File

- Declaration of Honour DOC File en


n° 2009.CE.16.0.AT.058 & 2009.CE.16.C.AT.028 : "Regionalne wyzwania w perspektywie 2020 — etap 2: pogłębienie i poszerzenie zakresu analizy"

Official Journal of the European Union 2009/S 147-214676

- Invitation to tender PDF File en

- Tender specifications PDF File en

- Service Contract DOC File en

- Bank account & Legal status forms DOC File

- Declaration of Honour DOC File en


n° 2009.CE.16.0.AT.067 & 2009.CE.16.C.AT.033 : "Wpływ jednolitego rynku na spójność — implikacje dla polityki spójności, wzrostu i konkurencyjności"

Official Journal of the European Union 2009/S 143-208719

- Invitation to tender PDF File en

- Tender specifications PDF File en

- Service Contract DOC File en

- Bank account & Legal status forms DOC File

- Declaration of Honour DOC File en


n° 2009.CE.16.0.AT.069 & 2009.CE.16.C.AT.035 : "Polityka spójności i zrównoważony rozwój "

Official Journal of the European Union 2009/S 142-207113

- Invitation to tender PDF File en

- Tender specifications PDF File en

- Service Contract DOC File en

- Bank account & Legal status forms DOC File

- Declaration of Honour DOC File en


n° 2009.CE.16.0.AT.068 & 2009.CE.16.C.AT.034 : "Unijna polityka spójności w kontekście globalnym: badanie porównawcze polityki spójności UE, polityki rozwoju gospodarczego państw trzecich oraz międzynarodowej polityki rozwoju gospodarczego"

Official Journal of the European Union 2009/S 141-205378

- Invitation to tender PDF File en

- Tender specifications PDF File en

- Service Contract DOC File en

- Bank account & Legal status forms DOC File

- Declaration of Honour DOC File en

- Questions and Answers DOC File


n° 2009.CE.16.0.AT.075-CAT039 : "Sieć ocen eksperckich opracowująca analizę polityki dotyczącą realizacji polityki spójności na lata 2007–2013"

Official Journal of the European Union 2009/S 132-191901

- Invitation to tender PDF File en

- Tender specifications DOC File en

- Declaration of Honour DOC File en

- Service Contract DOC File en

- Experts expenses PDF File en

- Questions and Answers DOC File n°1 en - n°2 en - n°3 en


n° 2009.CE.160.AT.047 : "Tendencje demograficzne i migracyjne w regionach najbardziej oddalonych: wpływ na ich spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną"

Official Journal of the European Union 2009/S 126-182785

- Invitation to tender PDF File

- Tender specifications PDF File

- Declaration of Honour DOC File

- Service Contract DOC File - Note : Modification PDF File

- Bank account & Legal status forms DOC File

- Questions and Answers DOC File


n° 2009.CE.16.0.AT.059 - Ocena "ex-post" programów dotyczących polityki spójności realizowanych w latach 2000–2006 i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: pakiet roboczy 6b: wspieranie przedsiębiorczości — najważniejsze dane z 30 programów, w ramach których zostały poniesione największe wydatki w tej dziedzinie

Official Journal of the European Union 2009/S 109-156517

- Invitation to tender PDF File

- Tender specifications PDF File

- Experts Expenses PDF File

- Declaration of Honour DOC File

- Service Contract DOC File

- Questions & answers PDF File

Annexes : OPs Ranked xls - OPs with Spending xls


n° 2009.CE.16.0.AT.025 – 2009.CE.16.CAT.016 "Ocena jakości rządów oraz odstępstw na poziomie regionalnym"

Official Journal of the European Union 2009/S 90-129068

- Invitation to tender PDF File

- Tender specifications PDF File

- Bank account & Legal status forms DOC File

- Questions and Answers PDF File


N° 2009.CE.16.0.AT.013 / 2009.CE.16.CAT.010 - Określenie i zestawienie elastyczności w odniesieniu do efektów domina uwarunkowanych powiązaniami i efektami zewnętrznymi w podstawowych sektorach inwestycji współfinansowanych w ramach polityki spójności UE

Official Journal of the European Union 2009/S 66-093934

- Invitation to tender PDF File

- Tender specifications PDF File

- Bank account & Legal status forms DOC File

- Questions and Answers PDF File


N° 2009CE160AD023 : System spójności modeli HERMIN — pomoc techniczna w latach 2009–2012

Official Journal of the European Union 2009/S 51-072960

- Invitation to tender PDF File

- Tender specifications PDF File

- Web link to forms : PDF File


Zaproszenia do składania ofert - Archiwa 2012 - Archiwa 2011 - Archiwa 2010 - Archiwa 2009 - Archiwa 2008 - Archiwa 2007 - Archiwa 2006 - Archiwa 2005

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe