Navigation path

Additional tools

Publikacja zaproszeń do składania ofert – DG REGIO

Ta strona zawiera wszystkie dokumenty przetargowe stosowane w ramach zaproszeń do składania ofert w drodze procedury otwartej przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej.

Osoby zainteresowane zachęcamy do regularnego korzystania ze strony i publikowanych dokumentów.

Informacje na temat wszystkich zaproszeń do składania ofert publikowanych w Unii Europejskiej są dostępne w 23 językach oficjalnych UE na stronie internetowej TED (Tenders Electronic Daily).

Archiwa 2008 - Lista zamówień


N° 2008CE160AT058 : System regionalnych modeli na potrzeby oceny oddziaływania polityki spójności UE

Official Journal of the European Union 2008/S 183-242120

- Invitation to tender PDF File

- Tender specifications PDF File

- Bank account & Legal status forms DOC File

- Question & Answer DOC File


N° 2008CE160AT054 - Mobilność społeczna i podział dochodów wewnątrzregionalnych w różnych państwach członkowskich UE

Official Journal of the European Union 2008/S 183-242121

- Invitation to tender PDF File

- Tender specifications PDF File

- Bank account & Legal status forms DOC File

- Question & Answer DOC File


N° 2008.CE.16.0.AD.056 Studium na temat zarządzania regionalnego w kontekście globalizacji

Official Journal of the European Union 2008/S 179-238090

- Invitation to tender & Tender specifications PDF File

- Draft Service Contract DOC File

- Declaration on honour relating to the exclusion criteria DOC File

- Standard Commission rules for travel & subsistence expenses PDF File

- Questions and answers DOC File n°1 - n°2


N° 2008.CE.160.0.AT.038 "Pilotażowe studium na temat oceny regionalnych zasobów kapitałowych"

Official Journal of the European Union 2008/S 168-225195

- Invitation to tender : PDF File

- Tender specifications + annexes: PDF File

- Bank account form & Legal Status: DOC File


N° 2008.CE.160.0.AT.040 / 2008.CE.16.CAT.014 - Podział kompetencji w zakresie polityki rozwoju regionalnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Official Journal of the European Union 2008/S 168-225194

- Invitation to tender : PDF File

- Tender specifications : PDF File

- Bank account form & Legal Status : DOC File

- Questions & Answers : DOC File


N° 2008CE160AT065 - Przegląd i aktualizacja treści internetowego „Przewodnika po ocenie rozwoju społeczno-gospodarczego (Evalsed)”

Official Journal of the European Union 2008/S 163-219623

- Invitation to tender & Tender specifications : PDF File

- Draft Service Contract : DOC File

- Declaration on honour relating to the exclusion criteria : DOC File

- Standard Commission rules for travel & subsistence expenses : PDF File


N° 2008CE160AT053 - Badanie dotyczące włączenia przepisów art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 dotyczącego promowania równości mężczyzn i kobiet, niedyskryminacji oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych do programów polityki spójności 2007–2013 współfinansowanych przez EFRR i Fundusz Spójności

Official Journal of the European Union 2008/S 154-207266

- Invitation to tender & Tender specifications : PDF File

- Draft Service Contract : DOC File

- Declaration on honour relating to the exclusion criteria : DOC File

- Standard Commission rules for travel & subsistence expenses : PDF File


N° 2008CE160AT055 - Badanie na temat ewolucji diagnoz i strategii regionalnych dotyczących innowacji w regionach francuskich w ramach regionalnych programów operacyjnych EFRR w okresie programowania 2007–2013

Official Journal of the European Union 2008/S 135-180439

! Corrigendum to be published 23/07/2008 !

! Corrigendum published 23/07/2008 ! :

Official Journal of the European Union : 2008/S 141-188333

- Invitation to tender & Tender specifications : PDF File en

- Draft Service Contract : DOC File

- Declaration on honour relating to the exclusion criteria : DOC File

- Standard Commission rules for travel & subsistence expenses : PDF File

- Question and Answers : n °1 DOC File - n °2 DOC File


N°2008CE16CAT015 - Ocena ex post ISPA (Instrumentu Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej) 2000–2006.

Official Journal of the European Union 2008/S 134-178113

- Invitation to tender & Tender specifications: PDF File

- Draft Service Contract : DOC File

- Declaration on honour relating to the exclusion criteria : DOC File

- Standard Commission rules for travel & subsistence expenses : PDF File


N°2008CE160AT016 - Call for tenders by open procedure concerning the ex post evaluation of INTERREGIII 2000-2006 Initiative financed by the European Regional Developement Fund.

Official Journal of the European Union: 2008/S 55-073856

- Invitation to tender & Tender specifications: PDF File

- Draft Service Contract : DOC File

- Declaration on honour relating to the exclusion criteria : DOC File

- Standard Commission rules for travel & subsistence expenses : PDF File

- Questions & Answers : n°1 PDF - n°2 PDF - n°3 PDF - n°4 PDF - n°5 PDF - n°6 PDF - n°7 PDF


N°2008CE160AT012 - Study "Regions benefiting from globalisation and increased trade"

Official Journal of the European Union 2008/S 54-072561

- Invitation to tender : PDF File

- Tender specifications : PDF File

- Draft Service Contract : PDF File

- Model for Tender : PDF File

- Declaration on honour relating to the exclusion criteria : PDF File

- Web link to forms : PDF File

- Questions & Answers : n°1 PDF File - n°2 PDF File


N°2008CE160AT018 - Call for tenders by open procedure concerning the ex post evaluation of cohesion policy programmes 2000-2006 co-financed by the European Fund for Regional Developement (Objectives 1 and 2). Work package 5b: Environment and Climat Change.

Official Journal of the European Union 2008/S 45-061657

- Invitation to tender & Tender specifications : PDF File

- Draft Service Contract : DOC File

- Declaration on honour relating to the exclusion criteria : DOC File

- Standard Commission rules for travel & subsistence expenses : PDF File


N°2008CE160AT017 - Call for tenders by open procedure concerning the ex post evaluation of cohesion policy programmes 2000-2006 co-financed by the European Fund for Regional Developement (Objectives 1 and 2). Work package 5a: Transport

Official Journal of the European Union 2008/S 44-060119

- Invitation to tender & Tender specifications: PDF File

- Draft Service Contract : DOC File

- Declaration on honour relating to the exclusion criteria : DOC File

- Standard Commission rules for travel & subsistence expenses : PDF File

- Questions & Answers : n°1 PDF en - n°2 PDF en - n°3 PDF en


N°2008CE160AT019 - Call for tenders by open procedure concerning the ex post evaluation of cohesion policy programmes 2000-2006 co-financed by the European Fund for Regional Developement (Objectives 1 and 2). Work package 10: "Efficiency: Unit costs of major projects"

Official Journal of the European Union 2008/S 44-060120

- Invitation to tender & Tender specifications : PDF File

- Draft Service Contract : DOC File

- Declaration on honour relating to the exclusion criteria : DOC File

- Standard Commission rules for travel & subsistence expenses : PDF File

- Questions & Answers : n°1 PDF File en


N°2008 CE 16 0 AT 020 - Call for tenders by open procedure concerning the ex post evaluation of cohesion policy programmes 2000-2006 co-financed by the European Fund for Regional Development (Objectives 1 and 2). Work package 4: Structural change and globalisation.

Official Journal of the European Union 2008/S 44-060115

- Invitation to tender & Tender specifications : PDF File

- Draft Service Contract : DOC File

- Declaration on honour relating to the exclusion criteria : DOC File

- Standard Commission rules for travel & subsistence expenses : PDF File


N°2008 CE 16 0 AT 015 - Call for tenders by open procedure concerning the ex post evaluation of cohesion policy programmes 2000-2006: the URBAN Community Initiative

Official Journal of the European Union 2008/S 39 - 52742

- Invitation to tender & Tender specifications : PDF File

- Draft Service Contract : DOC File

- Declaration on honour relating to the exclusion criteria : DOC File

- Standard Commission rules for travel & subsistence expenses : PDF File

- Questions & Answers : n°1 PDF File


Zaproszenia do składania ofert - Archiwa 2012 - Archiwa 2011 - Archiwa 2010 - Archiwa 2009 - Archiwa 2008 - Archiwa 2007 - Archiwa 2006 - Archiwa 2005

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe