Navigation path

Additional tools

Publikacja zaproszeń do składania ofert – DG REGIO

Ta strona zawiera wszystkie dokumenty przetargowe stosowane w ramach zaproszeń do składania ofert w drodze procedury otwartej przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej.

Osoby zainteresowane zachęcamy do regularnego korzystania ze strony i publikowanych dokumentów.

Informacje na temat wszystkich zaproszeń do składania ofert publikowanych w Unii Europejskiej są dostępne w 23 językach oficjalnych UE na stronie internetowej TED (Tenders Electronic Daily).

Archiwa 2007 - Lista zamówień


Urban Audit analysis II

Official Journal of the European Union : 2007/S 246-298984

1. Invitation to tender PDF File

2. Tender specifications PDF File

3. service contract PDF File

Further information from Eurostat Excel file
In addition to the data mentioned in the spreadsheet, Eurostat expects also to receive additional data from Ireland and France.

- Questions & Answers : PDF File


2007.CE.16.0.AT.037 - Study on the management of infrastructure projects for hospitals in Romania

Official Journal of the European Union: 2007/S 189-229581

1. Invitation to tender PDF File

2. Tender specifications PDF File

3. Annex I - Draft service contract PDF File

4. Annex II - Models for tenders PDF File

5. Annex III - Declaration on Honour PDF File


2007.CE.16.0.AT.038 - Study on the management of public research and development institutions in Romania

Official Journal of the European Union: 2007/S 189-229580

1. Invitation to tender PDF File

2. Tender specifications PDF File

3. Annex I - Draft service contract PDF File

4. Annex II - Models for tenders PDF File

5. Annex III - Declaration on Honour PDF File


2007.CE.16.0.AT.039 - Assessment of the management of infrastructures by local authorities in Romania

Official Journal of the European Union: 2007/S 189-229582

1. Invitation to tender PDF File

2. Tender specifications PDF File

3. Annex I - Draft service contract PDF File

4. Annex II - Models for tenders PDF File

5. Annex III - Declaration on Honour PDF File


2007.CE.16.0.AT.028 - Wpływ globalizacji i większej liberalizacji handlu na regiony europejskie

Official Journal of the European Union: 2007/S 169-208018

- Invitation to tender : PDF File
- Tender specifications : PDF File
- Annexe I Draft service contract : Word Document
- Annexe II Model for tenders : Word Document
- Annexe III Declaration on honour : Word Document
- Questions & Answers : n° 1 Word Document

-Weblink to forms Word Document


N° 2007 CE 16 0 AT 029 - Analiza głównych czynników wzrostu regionalnego: dogłębne badanie najlepiej i najgorzej wypadających europejskich regionów

Official Journal of the European Union : 2007/S 168-206580

- Invitation to tender : PDF File
- Tender specifications : PDF File
- Draft Service Contract : PDF File
- Declaration on honour relating to the exclusion criteria : PDF File
- Model for Tenders: PDF File
- Questions & Answers : n° 1 & 2 PDF File - n° 3 PDF File - n° 4 &5 PDF File - n° 6 &7 PDF File

-Weblink to forms Word Document


N°2007 CE 16 0 AT 041 - Ocena potencjału instrumentów polityki regionalnej na lata 2007–2013 do wniesienia wkładu w realizację celów strategii lizbońskiej i göteborskiej dotyczących wzrostu, zatrudnienia oraz zrównoważonego rozwoju

Official Journal of the European Union: 2007/S 155-192611

- Invitation to tender & Tender specifications : PDF File
- Draft Service Contract : PDF File
- Declaration on honour relating to the exclusion criteria : PDF File
- Standard Commission rules for travel & subsistence expenses : PDF File

- Questions & Answers : PDF File


N°2007 CE 16 0 AT 034 - Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury otwartej nr 2007.CE.16.0.AT.034 — ocena ex-post programów z zakresu polityki spójności na lata 2000–2006 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (cel 1 i 2), pakiet roboczy 11: systemy zarządzania polityką spójności i jej wdrażania

Official Journal of the European Union : 2007/S 150-185939

- Invitation to tender & Tender specifications : PDF File
- Draft Service Contract : PDF File
- Declaration on honour relating to the exclusion criteria : PDF File
- Standard Commission rules for travel & subsistence expenses : PDF File

Questions & Answers


N°2007 CE 16 0 AT 033 - Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury negocjacyjnej nr 2007.CE.16.0.AT.033 — ocena ex-post programów z zakresu polityki spójności na lata 2000–2006 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (cel 1 i 2), pakiet roboczy 9: rozwój obszarów wiejskich

Official Journal of the European Union: 2007/S 150-185938

- Invitation to tender & Tender specifications : PDF File
- Draft Service Contract : PDF File
- Declaration on honour relating to the exclusion criteria : PDF File
- Standard Commission rules for travel & subsistence expenses : PDF File

- Question & Answer


N° 2007 CE 16 0 AT 032 - Otwarte postępowanie przetargowe nr 2007.CE.16.0.AT.032 dotyczące oceny ex-post programów z zakresu polityki spójności na lata 2000–2006 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (cel 1 i 2), pakiet roboczy 7 : skuteczność polityki spójności: równość płci i zmiany demograficzne

Official Journal of the European Union: 2007/S 150-185937

- Invitation to tender & Tender specifications : PDF File
- Draft Service Contract : PDF File
- Declaration on honour relating to the exclusion criteria : PDF File
- Standard Commission rules for travel & subsistence expenses : PDF File


N°2007 CE 16 0 AT 031 - Zaproszenie do składania ofert w drodze procedury otwartej nr 2007.CE.16.0.AT.031 na ocenę „ex-post” programów polityki spójności na lata 2000–2006 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (cel 1 i 2) — pakiet roboczy 6: środowisko przedsiębiorczości i innowacje

Official Journal of the European Union : 2007/S 150-185936

- Invitation to tender & Tender specifications : PDF File
- Draft Service Contract : PDF File
- Declaration on honour relating to the exclusion criteria : PDF File
- Standard Commission rules for travel & subsistence expenses : PDF File

- Questions and Answers : PDF File


N° 2007 CE 16 0 AT 035 - Badanie metod zarządzania regionalnymi strategiami innowacyjnymi

Official Journal of the European Union : 2007/S149 -184548

- Invitation to tender & Tender specifications : PDF File
- Draft Service Contract : PDF File
- Declaration on honour relating to the exclusion criteria : PDF File
- Standard Commission rules for travel & subsistence expenses : PDF File


N° 2007 CE 16 0 AT 036 - Badanie dotyczące regionalnych wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności (FS) w latach 2000–2006

Official Journal of the European Union : 2007/S 134-163986

- Invitation to tender & Tender specifications PDF File
- Draft Service Contract PDF File
- Declaration on honour relating to the exclusion criteria PDF File
- Standard Commission rules for travel & subsistence expenses : PDF File
- Annex : Reference Application Architecture PDF File


N° 2007 CE 16 0 AT 023 - Ocena ex-post programów z zakresu polityki spójności na lata 2000–2006 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (cel 1 i 2) — pakiet roboczy 4: zmiana strukturalna i globalizacja

Official Journal of the European Union : 2007/S 119-145492

- Invitation to tender & Tender specifications PDF File
- Draft Service Contract PDF File
- Declaration on honour relating to the exclusion criteria PDF File
- Standard Commission rules for travel & subsistence expenses : PDF File
- Questions and Answers n°1 PDF File - n°2


N° 2007 CE 16 0 AT 022 - Ocena ex-post programów z zakresu polityki spójności na lata 2000–2006 współfinansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (cel 1 i 2) — pakiet roboczy 2 : badanie wykonalności dotyczące danych

Official Journal of the European Union: 2007/S 119-145491

- Invitation to tender & Tender specifications PDF File
- Draft Service Contract PDF File
- Declaration on honour relating to the exclusion criteria PDF File
- Standard Commission rules for travel & subsistence expenses : PDF File
- Questions and Answers n°1 PDF File - n°2 - n°3 - n°4


N° 2007 CE 16 0 AT 021 - Ocena ex-post programów z zakresu polityki spójności na lata 2000–2006 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (cel 1 i 2) — pakiet roboczy 1 : koordynacja, analiza i podsumowanie wyników

Official Journal of the European Union : 2007/S 119-145490

- Invitation to tender & Tender specifications PDF File
- Draft Service Contract PDF File
- Declaration on honour relating to the exclusion criteria PDF File
- Standard Commission rules for travel & subsistence expenses : PDF File
- Questions and Answers n°1 PDF File - n°2 - n°3 - n°4 - n°5


No 2007 CE 16 0 AT 008 - Realizacja działań komunikacji, publikacji i informowania w dziedzinie polityki spójności Unii Europejskiej

Official Journal of the European Union : 2007/S 34-040414

Official Journal of the European Union Corrigendum : 2007/S 39-046995

- Invitation to tender PDF File
- Tender specifications PDF File -
- Draft Service Contract PDF File
- Standard Forms PDF File
- Questions and Answers n°1 PDF File - n°2 - n°3 - n°4 - n°5 - n°6 - n°7 - n°8


Zaproszenia do składania ofert - Archiwa 2012 - Archiwa 2011 - Archiwa 2010 - Archiwa 2009 - Archiwa 2008 - Archiwa 2007 - Archiwa 2006 - Archiwa 2005

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe