Navigation path

Additional tools

Publicētie DG REGIO uzaicinājumi uz konkursiem

Šajā vietnē ir pieejami visi konkursu dokumenti, kas attiecas uz Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta izsludinātajiem uzaicinājumiem uz konkursiem atklātā procedūrā.

Ieinteresētajām personām ieteicams regulāri apmeklēt vietni un pārskatīt publicētos dokumentus.

Informācija par visiem Eiropas Savienības uzaicinājumiem uz konkursiem ir pieejama 23 ES oficiālajās valodās “TED” tīmekļa vietnē (“Tenders Electronic Daily”).

2005. gada arhīvs - Uzaicinājumu uz konkursiem saraksts


No 2005 CE 16 0 AT 027 - Development of an Instrument to Analyse the Impact of Cohesion Policy

Official Journal of the European Union: 2005/S 193-189736


Invitation to tender & Tender specifications PDF File (Help on pdf files)

Draft Service Contract PDF File

Standard Forms : n°1 - n°2 - n°3 Exell File


No 2005 CE 16 0 AT 028 - Study on “Changing regions - Structural changes in the EU regions”

Official Journal of the European Union: 2005/S 193-189734


Invitation to tender & Tender specifications PDF File

Draft Service Contract PDF File

Standard Forms : n°1 - n°2 - n°3 Exell File


No 2005 CE 16 0 AT 030 - Study on “FDI and regional development”

Official Journal of the European Union: 2005/S 193-189733


Invitation to tender & Tender specifications PDF File

Draft Service Contract PDF File

Standard Forms : n°1 - n°2 - n°3 Exell File


Uzaicinājumi uz konkursiem - 2012. gada arhīvs - 2011. gada arhīvs - 2010. gada arhīvs - 2009. gada arhīvs - 2008. gada arhīvs - 2007. gada arhīvs - 2006. gada arhīvs - 2005. gada arhīvs

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi