Navigation path

Additional tools

Avaldatud pakkumiskutsed – regionaalpoliitika peadirektoraat

Sellelt veebilehelt leiate kõik regionaalpoliitika peadirektoraadi väljastatud avatud pakkumismenetluste dokumendid.

Huvitatud isikutel tuleks veebilehe ja avaldatud dokumentidega regulaarselt tutvuda.

Teave Euroopa Liidu pakkumiskutsete kohta on kättesaadav ELi 23 ametlikus keeles veebilehel TED (Tenders Electronic Daily).

Arhiiv 2005 - Pakkumiskutsete loetelu


No 2005 CE 16 0 AT 027 - Development of an Instrument to Analyse the Impact of Cohesion Policy

Official Journal of the European Union: 2005/S 193-189736


Invitation to tender & Tender specifications PDF File (Help on pdf files)

Draft Service Contract PDF File

Standard Forms : n°1 - n°2 - n°3 Exell File


No 2005 CE 16 0 AT 028 - Study on “Changing regions - Structural changes in the EU regions”

Official Journal of the European Union: 2005/S 193-189734


Invitation to tender & Tender specifications PDF File

Draft Service Contract PDF File

Standard Forms : n°1 - n°2 - n°3 Exell File


No 2005 CE 16 0 AT 030 - Study on “FDI and regional development”

Official Journal of the European Union: 2005/S 193-189733


Invitation to tender & Tender specifications PDF File

Draft Service Contract PDF File

Standard Forms : n°1 - n°2 - n°3 Exell File


Pakkumiskutsed - Arhiiv 2012 - Arhiiv 2011 - Arhiiv 2010 - Arhiiv 2009 - Arhiiv 2008 - Arhiiv 2007 - Arhiiv 2006 - Arhiiv 2005

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis