Navigation path

Additional tools

Публикуване на покани за участие в търг — ГД „Регионална политика“

На този сайт ще намерите всички тръжни документи за покани за участие в търг по открити процедури, издадени от Генерална дирекция „Регионална политика“.

Заинтересованите лица следва да се консултират редовно със сайта и с публикуваните документи.

Информация за всички покани за участие в търг е налична на 23-те официални езика на ЕС от уебсайта на TED (електронен ежедневник за поръчки).

Архив 2005 г. - Списък на покани за участие в търг


No 2005 CE 16 0 AT 027 - Development of an Instrument to Analyse the Impact of Cohesion Policy

Official Journal of the European Union: 2005/S 193-189736


Invitation to tender & Tender specifications PDF File (Help on pdf files)

Draft Service Contract PDF File

Standard Forms : n°1 - n°2 - n°3 Exell File


No 2005 CE 16 0 AT 028 - Study on “Changing regions - Structural changes in the EU regions”

Official Journal of the European Union: 2005/S 193-189734


Invitation to tender & Tender specifications PDF File

Draft Service Contract PDF File

Standard Forms : n°1 - n°2 - n°3 Exell File


No 2005 CE 16 0 AT 030 - Study on “FDI and regional development”

Official Journal of the European Union: 2005/S 193-189733


Invitation to tender & Tender specifications PDF File

Draft Service Contract PDF File

Standard Forms : n°1 - n°2 - n°3 Exell File


Покани за участие в търгове - Архив 2012 г. - Архив 2011 г. - Архив 2010 г. - Архив 2009 г. - Архив 2008 г. - Архив 2007 г. - Архив 2006 г. - Архив 2005 г.

Регионална политика на ЕС: Бъдете информирани
Социални медии