Större projekt

Ytterligare verktyg

  •  
  • Mindre textstorlek  
  • Större textstorlek  

”Större projekt” är vanligtvis storskaliga infrastrukturprojekt inom transportsektorn, miljösektorn och andra sektorer såsom kultur, utbildning, energi eller IKT. Eftersom de tar emot mer än 50 miljoner euro i stöd via Eruf och/eller Sammanhållningsfonden är de föremål för en utvärdering och ett specifikt beslut av Europeiska kommissionen. Sök i databasen efter uppgifter om större projekt.

Huvudprojekt