Större projekt

Ytterligare verktyg

  •  
  • Mindre textstorlek  
  • Större textstorlek  

”Större projekt” är vanligtvis storskaliga infrastrukturprojekt inom transportsektorn, miljösektorn och andra sektorer såsom kultur, utbildning, energi eller IKT. Eftersom de tar emot mer än 50 miljoner euro i stöd via Eruf och/eller Sammanhållningsfonden är de föremål för en utvärdering och ett specifikt beslut av Europeiska kommissionen. Sök i databasen efter uppgifter om större projekt.

Hälsa

Danmark

DANMARK

Estland

Eesti

Finland

FINLAND

Lettland

Latvija

Litauen

Lietuva

Norge

Norge

Polen

POLAND

Ryssland

Rossijskaja Federacija

Sverige

SVERIGE

Tyskland

GERMANY

Vitryssland

Belarus

Innovation, forskning och utveckling

Danmark

DANMARK

Estland

Eesti

Finland

FINLAND

Lettland

Latvija

Litauen

Lietuva

Norge

Norge

Polen

POLAND

Ryssland

Rossijskaja Federacija

Sverige

SVERIGE

Tyskland

GERMANY

Vitryssland

Belarus