Ordlista

Ytterligare verktyg

 •  
 • Mindre textstorlek  
 • Större textstorlek  

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Additionalitet Anslutningsförhandlingar
Arbetsgruppen för Nordirland Attesterande myndighet
Bedrägeri Bergsområden
Budget Delad förvaltning
EU:s program för fred och försoning 2014–2020 (PEACE) EU:s solidaritetsfond
Ekonomisk och social sammanhållning Europa 2020-strategin
Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete Europeiska havs- och fiskerifonden
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)
Europeiska socialfonden (ESF) Europeiska struktur- och investeringsfonder (ESIF)
Europeiska sysselsättningsstrategin Finansiella korrigeringar
Finansieringsinstrument Förordningar
Förvaltningsmyndighet Globalt stöd
Hållbar utveckling Information och offentlighet
Innovation Instrument för europeiska grannskap
Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA) Interact
Interreg Europa Interregionalt samarbete
Kontroll och granskning Lika möjligheter
Medfinansieringsnivå Mellanstatligt samarbete
Miljö Målet om regional konkurrenskraft och sysselsättning
N+2 NUTS
Observationsorgan för europeisk regional utvecklingsplanering (ESPON) Operativt program
Partnerskap Partnerskapsavtal
Programplanering Proportionalitet
RegioStars-priser Regioner för ekonomisk förändring
Regionkommittén Revisionsmyndighet
Sammanhållningsfonden Sammanhållningspolitiken
Sammanhållningsrapport Samordningskommitté för de europeiska struktur- och investeringsfonderna
Statligt stöd Stödberättigande utgifter
Subsidiaritet Sysselsättning
Tekniskt stöd Territoriell sammanhållning
Transeuropeiska nät Transport
Urbact – Programmet för nätverk för stadsutveckling Utbetalningar
Utvidgning Utvärdering
Yttersta randområden Återkrav av medel
Återtagande Övervakning
Övervakningskommitté