Stadsutveckling

Städerna är en bra illustration av det dubbla problem som EU står inför: hur kan man stärka konkurrenskraften och samtidigt tillgodose sociala och ekologiska krav?

Ytterligare verktyg

  •  
  • Mindre textstorlek  
  • Större textstorlek  

Städerna i EU står i centrum för ekonomisk aktivitet, innovation och sysselsättning, men ändå har de många problem. Förorternas utbredning, koncentrationen av sociala problem och arbetslöshet till vissa stadsdelar och ökande trängsel i trafiken är komplexa problem som kräver skräddarsydda lösningar på flera områden, t.ex. transporter, boende, utbildning och sysselsättning. EU:s regional- och sammanhållningspolitik tar upp dessa problem.