Regionalpolitiken och de yttersta randområdena

EU har nio yttersta randområden som ligger mycket långt bort från Europa:

  • Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte (fem franska utomeuropeiska departement)
  • Saint-Martin (ett franskt utomeuropeiskt förvaltningsområde)
  • Madeira och Azorerna (två portugisiska autonoma regioner)
  • Kanarieöarna (en spansk självstyrande region)

Ytterligare verktyg

  •  
  • Mindre textstorlek  
  • Större textstorlek  

EU:s lagar och alla rättigheter och skyldigheter som förknippas med EU-medlemskap gäller de yttersta randområdena, förutom i fall av specifika åtgärder eller undantag. Dessa specifika åtgärder är avsedda att hantera de utmaningar som de yttersta randområdena har att kämpa med på grund av att de ligger avsides, är isolerade, är små och har en besvärlig topografi och ett svårt klimat, och på grund av att de är ekonomiskt beroende av några få produkter.

De yttersta randområdena får sammanhållningspolitiskt stöd genom Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden.