Hälsa

EU:s sammanhållningspolitik investerar i hälsa, en mycket viktig tillgång för regional utveckling och konkurrenskraft, med syftet att minska ekonomiska och sociala skillnader. Investeringen kan handla om olika områden, t.ex. Europas åldrande befolkning, sjukvårdsinfrastruktur och hållbara system, e-hälsovård, tillgång till hälso- och sjukvård samt hälsofrämjande program.

Ytterligare verktyg

  •  
  • Mindre textstorlek  
  • Större textstorlek  

Hälsoområdet är berättigat till stöd under flera av de elva prioriteringarna för sammanhållningspolitiken 2014–2020, däribland de tematiska målen 2 – IKT, 3 – små och medelstora företag, 8 – sysselsättning, 9 – social inkludering och 11 – institutionell kapacitet.

Europeiska struktur- och investeringsfondernas (ESI) investeringar i hälsa är nära förknippade med det hälsopolitiska ramverket, däribland behovsbedömningar och kostnadseffektivitet.