Kultur

Kultur utgör hjärtat i Europas rika arv och historia, men det är kreativitet och innovation som är motorn i Europas framtid. Genom att investera i kulturella och kreativa branscher kan man främja den ekonomiska utvecklingen i en region och förbättra social integration.

Ytterligare verktyg

  •  
  • Mindre textstorlek  
  • Större textstorlek  

Det är därför som EU:s regionalpolitik kanaliserar investeringar till denna sektor, förutsatt att de har sin grund i utvecklingsstrategier med ett sunt ekonomiskt syfte. Detta leder till positiva resultat vad gäller innovation, tillväxt och arbetstillfällen och bidrar till att nå målen för Europa 2020-strategin när det gäller smart och hållbar tillväxt för alla.