Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Ytterligare verktyg

 •  
 • Mindre textstorlek  
 • Större textstorlek  

Nyheter

  Idag meddelar vi finalisterna i 2017 års upplaga av RegioStars Awards, den årliga tävlingen där vi uppmärksammar de mest inspirerande och nyskapande av de regionala projekt i Europa som stöds med finansiering från EU:s sammanhållningspolitik. 

  En oberoende jury, under ledning av parlamentsledamoten Lambert van Nistelrooij, har av 103 bidrag valt ut 24 finalister, utefter fyra kriterier: innovation, påverkan, hållbarhet och partnerskap. 

  De 24 utvalda finalisterna kommer från regioner och städer i 20 medlemsstater och ett grannland: Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Turkiet, Tyskland och Österrike.
  Många av finalisterna bemöter gemensamma utmaningar genom samarbete över gränserna.

  De fem kategorierna är: 

  • 1 Smart specialisering för innovation i små och medelstora företag
  • 2 Energiunionen: klimatförändringar
  • 3 Kvinnors egenmakt och aktivt deltagande
  • 4 Utbildning och yrkesbildning
  • 5 CityStar: Städer i digital omställning

  Vinnarna kommer att meddelas tisdagen den 10 oktober i Bryssel, under prisutdelningsceremonin för RegioStars Awards.

  Mer information

  Sjunde sammanhållningsforumet, som kommer att äga rum den 26–27 juni 2017 i Bryssel, är ett storskaligt politiskt evenemang som hålls vart tredje år och samlar mer än 700 personer, däribland företrädare på hög nivå från europeiska institutioner, nationella regeringar, regionala och lokala representanter, ekonomiska och sociala partner, icke-statliga organisationer och akademiker. Huvudanföranden kommer att hållas av EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, Europaparlamentets talman Antonio Tajani och Maltas premiärminister Joseph Muscat.

  . Evenemanget kommer att innehålla ett antal ytterligare huvudanföranden, tre paneldebatter och tre parallella workshoppar om kritiska frågor gällande Europas framtid och framtiden för de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

  Evenemanget blir en milstolpe i förberedelserna för ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonderna efter 2020. Sammanhållningspolitiken måste reflektera över den krävande utmaningen att göra Europas ekonomi mer inkluderande, konkurrenskraftig och motståndskraftig, och måste ta itu med de frågor som tas upp i vitboken om Europas framtid om mervärdet av EU:s politik, subsidiaritet och luckor mellan löften och genomföranden.

  Forumet är ett unikt tillfälle för beslutsfattare, intressenter och yrkesverksamma att diskutera hur EU:s politik kan förbättra levnadsvillkoren och möjligheterna för alla europeiska medborgare mot bakgrund av globalisering, tekniska förändringar och växande ojämlikheter. Det är en chans att formulera ett sammanhållningspolitiskt svar på de viktigaste ekonomiska och sociala utmaningarna för EU och åstadkomma bättre resultat för medborgarna.

  Forumet kommer att föregå antagandet av den sjunde sammanhållningsrapporten, så att slutsatserna från debatten med företrädare för det civila samhället kan föras in i rapporten.

  Conference Agenda 

   

  Live Webstreaming

  DAY 1 : 26/06/2017: English, French, German, Italian, Spanish, Polish, Romanian for all sessions and Bulgarian for workshop 1.

  DAY 2 : 27/06/2017: English, French, German, Italian, Spanish, and Polish

  Platser: Charlemagne-byggnaden, Bryssel
  Datum: 26–27.06.2017

  Följ på Twitter: #EU7CF @EU_Regional

  Deltagande endast vid inbjudan

  Konferensprogram 

  Praktisk information


  Läs merREGIO-B1-WORKSHOPS-AND-SEMINARS@ec.europa.eu

  Evenemanget kommer att strömmas på webben.

  Sjunde sammanhållningsforumet

  Det senaste numret av Panorama är en särskild utgåva tillägnad diskussion om sammanhållningspolitiken efter 2020. Sammanhållningsforumet som äger rum den 26–27 juni i Bryssel kommer att vara en viktig milstolpe i den processen. Sammanhållningspolitiken måste reflektera över den krävande utmaningen att göra Europas ekonomi mer inkluderande, konkurrenskraftig och motståndskraftig, och måste ta itu med de frågor som tas upp i vitboken om Europas framtid om mervärdet av EU:s politik, subsidiaritet och luckor mellan löften och genomföranden. I vår tidning har vi gett ordet till representanter för EU:s institutioner, nationella regeringar, regionala myndigheter, olika organisationer och universitet, i ett försök att ta temperaturen på folks känslor inför framtiden för den här viktiga delen av EU:s politik. 

  Strategier för smart specialisering nämns flera gånger i det här numret, och många understryker hur viktiga de är och att de skulle vilja se konceptet utvecklas ytterligare. Vi skriver också om viktiga resultat från den senaste Eurobarometerundersökningen om medborgarnas medvetenhet och uppfattning om regionalpolitik. Vi får en första titt på BNP-uppgifterna från den kommande sjunde sammanhållningsrapporten, och vi blickar framåt mot temana för årets Europeiska vecka för regioner och städer. Slutligen får vi läsa vittnesmål från unga volontärer som arbetar med den europeiska solidaritetskåren.

  Panorama 61: Cohesion Policy looks to the future

Fler nyheter

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people