Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Ytterligare verktyg

 •  
 • Mindre textstorlek  
 • Större textstorlek  

Nyheter

  Sommarnumret av Panorama är nu tillgängligt online på engelska, och i ledarartikeln firas Interregprogrammets 25-årsdag med en översikt över 20 av dess mest framgångsrika projekt och ett schema över speciella jubileumsevenemang samt en intervju med Iskra Mihaylova, ledamot av Europaparlamentet och ordförande för Europaparlamentets utskott för regional utveckling, REGI. Vår andra huvudartikel visar hur sammanhållningspolitiken bidrar till att finansiera byggstenarna i den nyligen tillkännagivna digitala inre marknaden, från bredbandsanslutning till öppna data and e-förvaltningstjänster.

  I vår intervjuserie med regionala myndigheter talar vi med Övre Norrlands ordförande och Galiciens president om erfarenheterna av sammanhållningspolitiken i deras regioner, och i avsnittet Med egna ord ingår bidrag från sex regioner i Europa.

  I övrigt förhandsgranskar vi höjdpunkterna på årets OPEN DAYS-evenemang och lanseringen av den europeiska plattformen för smart specialisering inom energi.

  Dessutom erbjuder vi det vanliga utbudet av nyhetsartiklar och beskrivningar av särskilda projekt i hela EU.

  Panorama 53: Europa blir digitalt

  Den här nya vägledningen förklarar det effektivaste sättet att komma åt och använda de europeiska struktur- och investeringsfonderna, och hur man utnyttjar komplementariteter med andra instrument i relevanta politikområden inom unionen.

  Länkarna i dokumentet leder potentiella stödmottagare rätt i irrgångarna med allt det material som finns på nätet, så att de hittar de mest relevanta och användbara webbplatserna och dokumenten. Det finns även en checklista på nätet som potentiella stödmottagare kan använda för att hitta de lämpligaste källorna till stöd.

  De översatta versionerna av guiden publiceras 2015.

  Vägledningen

  Checklistan på nätet

   

  För att alla ska ha möjlighet att lämna in sin RegioStars Awards-ansökan i tid har vi förlängt ansökningstiden till den 15 marsvid midnatt.

  Precis som tidigare sätter årets version av RegioStars Awards fokus på de mest inspirerande och innovativa europeiska projekten som medfinansieras av EU:s sammanhållningspolitik.

  Efter att ha valts ut av en oberoende jury bjuds finalprojektens projektledare och representanter för förvaltningsmyndigheterna in till prisceremonin för RegioStars Awards 2015, som hålls under europeiska veckan för regioner och städer 2015 (OPEN DAYS).

  Ett pris och ett intyg till RegioStars-vinnaren delas ut till de vinnande projekten av EU-kommissionären för regionalpolitik, Corina Creţu, och ordföranden för RegioStars Awards jury. En kort video om samtliga vinnande projekt framställs också, och den kan användas för marknadsföringsändamål.

  Priskategorierna 2015 är

  1. SMART TILLVÄXT: Släppa små och medelstora företags tillväxtpotential fri i den digitala ekonomin

  2. HÅLLBAR TILLVÄXT: Mobilisera investeringar i energieffektivitet till förmån för medborgarna och samhället

  3. TILLVÄXT FÖR ALLA: Integrering i samhället av dem som löper risk för socialt utanförskap

  4. CITYSTAR: Omvandla städer för framtida utmaningar

  Mer information om hur man ansöker, däribland handboken för sökande, ansökningsfilen samt kvalifikations- och priskriterierna, finns på RegioStars webbplats.

  Ansökningsblanketterna kan fyllas i på engelska, franska eller tyska. Ansökningarna skickas senast 28 februari 2015. De finalister som väljs ut informeras i slutet av maj 2015. Själva prisceremonin äger rum i Bryssel under OPEN DAYS den 13 oktober 2015. 

  Kontakta oss på regio-stars@ec.europa.eu om du har några frågor. 

  Hämta handboken för ansökande på engelska, franska eller tyska.

  Hämta ansökningsblanketten på engelska, franska eller tyska.

Fler nyheter

Introduction

Interreg 25 Years25 years ago this year, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy near   investment for Growth and Job. The 25th anniversary of Interreg is being celebrated this year with a variety of events around Europe culminating in a ceremony on European Cooperation Day in Luxembourg on 15-16 September. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

Interreg evolution

Interreg programmes are funded by the European Regional Development Fund to support the harmonious development of the European Union's territory at different levels. Interreg has three types of programmes: cross-border, transnational and interregional.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people