Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Ytterligare verktyg

 •  
 • Mindre textstorlek  
 • Större textstorlek  

Nyheter

  Under de senaste åren har NÖGUS (Hälso- och socialfonden för Niederösterreich) inrättat ett flertal samarbetsinitiativ och projekt mellan Niederösterreich och grannländerna inom hälso- och sjukvårdssektorn, med hjälp av finansiering från Eruf. Syftet är att säkerställa att människor som bor på båda sidor om gränsen ska kunna få sjukvård inom landet. Som ett resultat av detta mycket framgångsrika projekt samlades all gränsöverskridande verksamhet inom en gemensam ram med namnet Healthacross, i september 2017.

  Healthacross står för tillhandahållande av hälso- och sjukvård utan gränser. Internationellt samarbete och innovativa sjukvårdsprojekt i gränsregionerna mellan Niederösterreich och Tjeckien, samt mellan Niederösterreich och Slovakien, väcker nu projektet till liv.

  I enlighet med mottot ”europeiska idéer slår rot i gränsregionen” suddar det hängivna teamet under ledning av Elke Ledl, MA, ut gränserna ytterligare när det gäller tillhandahållande av hälso- och sjukvård. ”Vi vill att vårt arbete ska bygga broar mellan Niederösterreich och andra europeiska länder, så att människor på båda sidorna om gränsen kan dra nytta av vård nära hemmet.”

  Gränsöverskridande projekt har många fördelar. Patienterna kan ta egna beslut om på vilken sida av gränsen de vill vårdas, och kan också dra nytta av medicinsk behandling lokalt. Det är särskilt viktigt i akutsituationer och kan rädda liv om det närmaste sjukhuset eller den närmast tillgängliga ambulansen råkar befinna sig på andra sidan gränsen. Internationella nätverk och samarbete skapar även möjligheter för att föra in expertis andra länder till Niederösterreich.

  Vård tillhandahålls mellan samhällena

  Tjeckiska patienter besöker regionsjukhuset i Gmünd

  Särskilt i regionerna Gmünd och České Velenice har det gränsöverskridande samarbetet gjort vardagslivet lättare för människor. Regionsjukhuset Waldviertel-Gmünd ligger precis på gränsen, den närmaste ambulansstationen på den tjeckiska sidan ligger över 30 kilometer bort och det närmsta sjukhuset ligger så långt som 60 kilometer bort.

  Som ett resultat av projektet kommer tjeckiska försäkringsbolag nu att betala för deras patienters vård. Tolkar och tjeckisktalande personal hjälper patienterna och sjukhuspersonalen att kommunicera med varandra. Diskussioner pågår för tillfället med deltagande organisationer i Södra Böhmen om att utvidga omfattningen av behandlingarna för tjeckiska patienter i Gmünd till att inte bara omfatta öppenvård utan också sjukhusvård. Dessutom ska möjligheter utvecklas för ett långsiktigt samarbete inom ramen för ”Cross-border Health Cubes” (gränsöverskridande hälsostationer) i Gmünd/České Velenice.                                                                                                   

  Strålningsbehandling för invånare i Niederösterreich på sjukhuset i Znojmo

  Under 2018 kommer 15 patienter från de tre klinikerna i Weinviertel-området Mistelbach, Hollabrunn och Krems att få strålningsbehandling på sjukhuset i Znojmo, som en del av deras inledande upplevelse av projektgenomförandet. 

  Gränsöverskridande räddningstjänstsamarbete med Södra Mähren och Södra Böhmen
  Niederösterreich har redan skrivit på ett räddningstjänstavtal med Södra Mähren och Södra Böhmen. I nästa steg kommer en anpassning av mjukvara att professionalisera kommunikationen mellan larmcentret 144 Niederösterreich och larmcentrumen i Södra Mähren och Södra Böhmen för att underlätta gränsöverskridande räddningsinsatser. Detta ska säkerställa snabb ömsesidig hjälp vid en akutsituation utan byråkratiska komplikationer. 

  Endometrioscentrum vid Regionsjukhuset i Melk

  Grunden för det första EU-certifierade endometrioscentret i Niederösterreich är kunskapsutbytet mellan regionsjukhuset i Melk och sjukhuset i Znojmo. Det senare är ansvarigt för det här området, och har redan ett sådant centrum där patienter nu kan få diagnos och behandling snabbare. En av tio kvinnor i barnafödande ålder lider av endometrios, som är en kronisk sjukdom med symtom som svåra smärtor och svårigheter att få barn.

  Panorama 63 - The Outermost Regions: joining forces across the EU 

  I den här vinterutgåvan av Panorama besöker vi EU:s yttersta randområden och rapporterar om den presidentkonferens där ordförande Juncker och kommissionär Creţu deltog. Vi analyserar den förnyade strategin för dessa regioner, som syftar till att hjälpa dem att på bästa sätt dra nytta av sin unika ställning inom EU och i övriga världen, och vi lyfter fram projekt och vittnesmål. Vi dyker också ner i den nyligen publicerade strategiska rapporten om genomförandet av ESI-fonderna och hittar starka bevis för dessa fonders omfattning och inverkan på medborgarnas liv över hela kontinenten.

  I vår regionala profil tar vi den här gången en titt på Generalitat Valenciana i Spanien, med projektprofiler och en intervju med regionspresidenten Ximo Puig. Vi berättar också om unga människor och deras försök att engagera sig i EU och regionalpolitiken, via vår bloggtävling Europe In My Region, utbildningsprogram för unga journalister och volontärprogrammet Interreg Volunteer Youth.

  Vi har också nyheter från det nyligen genomförda Cities Forum i Rotterdam, där man diskuterade EU:s agenda för städer, samt ett bidrag från det kommande bulgariska ordförandeskapet där de beskriver sin vision och sina prioriteringar. ”Med dina egna ord”innehåller bidrag från Frankrike, Italien och Spanien. I projektavsnittet besöker vi Belgien, Tjeckien, Tyskland och Lettland, och på bilduppslaget riktas kameran mot projekt på Malta.

  Jag önskar er en trevlig läsning.

  Panorama 63 - The Outermost Regions: joining forces across the EU

  Idag tillkännager kommissionen vilka interregionala partnerskap som kommer att få anpassat stöd inom ramen för ett nytt EU-finansierat pilotprojekt för innovativa projekt.

  Pilotprojektet ska hjälpa regionerna att expandera sina projekt inom prioriterade områden, t.ex. stordata, bioekonomi, resurseffektivitet, avancerade tillverkningsprocesser och it-säkerhet.

  – Regioner med matchande nischområden kan lägga fram sina projekt vid ett stort, gemensamt bord.Med rätt stöd från EU kommer deras idéer att utvecklas till innovativa produkter. Det är där vi kommer att hitta morgondagens mest lysande produkter i EU, säger kommissionären för regionalpolitik Corina Crețu.

  Efter kommissionens uppmaning att lämna in intresseanmälningar i september 2017 har åtta interregionala partnerskap valts ut, med en eller flera regioner som leder och samordnar projekten.

  • Ett partnerskap mellan 8 regioner som leds av Noord-Brabant (Nederländerna), Flandern (Belgien) och Norra Portugal ska utveckla gemensamma projekt för 3D-utskrifter.
  • En grupp med 9 regioner som leds av Flandern (Belgien) kommer att samarbeta inom bioekonomisektorn.
  • Bretagne (Frankrike) ska tillsammans med 3 regioner och Estland fokusera på it-säkerhet.
  • Lombardiet (Italien) och 7 andra regioner har valt cirkulär ekonomi, och mer specifikt materialåtervinning och återtillverkning, som sin specialitet.
  • Toscana (Italien), 21 andra regioner och Estland ska tillsammans utveckla nya lösningar inom högteknologiskt jordbruk.
  • Skottland (Storbritannien) och Baskien (Spanien) samordnar en grupp med 16 regioner för gemensamma projekt inom marin förnybar energi.Den norska regionen Sogn og Fjordane är också associerad till denna grupp.
  • Andalusien (Spanien) har tillsammans med 5 andra regioner prioriterat hållbara byggnader.
  • Andalusien (Spanien) och Emilia-Romagna (Italien) leder en grupp med 9 regioner som ska ta fram innovativa projekt inom områdena spårbarhet och stordata inom jordbruks- och livsmedelssektorn.

  Partnerskapen kommer att stöttas av kommissionens särskilda grupper med experter från flera olika tematiska avdelningar. Experterna kommer till exempel att ge råd om hur man bäst kombinerar olika EU-medel för att finansiera sina projekt.

  Utöver detta handfasta stöd från kommissionen kan vart och ett av partnerskapen få extern rådgivning för upp till 200 000 euro för att expandera och kommersialisera sin verksamhet. Pengarna kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf).

  Vad händer nu?

  Arbetet med partnerskapen kommer att börja i januari 2018 och fortsätta fram till 2019.

  Pilotprojektet prövar nya vägar för samarbete mellan regionerna och kommer att ge kommissionen underlag till diskussionerna om smart specialisering efter 2020.

   

  Läs mer:

Fler nyheter

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

 • 60 Cross-border – Interreg V-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 6.6 billion.
 • 15 Transnational – Interreg V-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions, as well as some non-EU countries. ERDF contribution: EUR 2.1 billion.
 • The interregional co-operation programme, INTERREG Europe, and 3 networking programmes (Urbact III, Interact III and ESPON) covering all 28 Member States of the EU, as well as Norway and Switzerland and in case of URBACT also Iceland and Lichtenstein. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 500 million.

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all 28 Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people