Lagstiftning

Ytterligare verktyg

 

Med tanke på hur stor budget EU:s sammanhållningspolitik har (351,8 miljarder euro under perioden 2014-2020) är det absolut nödvändigt att göra de potentiella stödmottagarna varse vilka finansieringsmöjligheter som finns, och att informera medborgarna om resultatet av dessa investeringar.
Dessutom måste offentliga medel hanteras så öppet som det bara går, så att bruket av dem kan granskas. Medlemsstaterna måste därför regelbundet sörja för att framställa fullständig information om de tillgängliga investeringsmöjligheterna och programmen, och de måste publicera information om projekt och stödmottagare.
Informationen och kommunikationsreglerna för Europeiska unionens sammanhållningspolitik definieras i

I korthet är de viktigaste kraven på information och kommunikation i fråga om sammanhållningspolitiken dessa:
Medlemsstater och certifieringsmyndigheter är ansvariga för att

  • etablera en kommunikationsstrategi för varje operativt program,
  • inrätta en enda webbplats eller portal med information om alla operativa program i landet,
  • informera potentiella stödmottagare om finansieringsmöjligheter,
  • publicera det resultat som uppnåtts genom sammanhållningspolitiken för medborgarna,
  • ordna ett evenemang i samband med lanseringen av programmet,
  • genomföra en stor årlig informationsaktivitet,
  • publicera aktionsförteckningen (projekt och stödmottagare), som måste uppdateras var sjätte månad.

Projektens stödmottagare är ansvariga för att

  • sätta upp affischer och permanenta tavlor på platser där infrastrukturprojekt utförs där det offentliga bidraget överstiger 500 000 euro.
  • Dessa ska inkludera EU:s flagga liksom hänvisningar till EU och de relevanta fonderna.
  • Stödmottagare som redan har en webbplats måste bekräfta mottagandet av stödet från EU på denna webbplats.

Certifieringsmyndigheten för ett visst program ska se till att stödmottagarna är medvetna om sina förpliktelser. Den måste även övervaka att dessa regler följs och uppfylla sina egna kommunikationsåtaganden.
Information på logotyper och EU:s emblem:
I en genomförandeakt definieras de tekniska egenskaperna för informations- och kommunikationsåtgärder för användningen, anvisningar om hur emblemet skapas samt en definition av standardfärger. Tills den är klar finns det mer information om hur EU:s emblem används.

Mer information

För projekt som delfinansieras med budgeten från de operativa programmen 2007-2013 gäller fortfarande reglerna för programperioden 2007-2013!

Kommissionens förordning 1828/2006

Arkiv