Publicering av upphandlingar - GD Regionalpolitik

På denna webbplats hittar du samtliga dokument med anbudsinfordringar genom öppet förfarande som publiceras av generaldirektoratet för regionalpolitik.

Ytterligare verktyg

  •  
  • Mindre textstorlek  
  • Större textstorlek  

Glöm inte att besöka webbplatsen och titta igenom dokumenten regelbundet om du planerar att delta.

Information om Europeiska unionens samtliga anbudsinfordringar finns på EU:s 24 officiella språk på webbplatsen TED (Tenders Electronic Daily).

Förteckning över anbudsinfordringar

No 2016.CE.16.0AT.057 – Samarbete om territoriell sammanhållning mellan EU och Celac – plattformen EU–Celac Innovact – innovation för att främja territoriell sammanhållning

Official Journal of the European Union: 2016/S 204-367936

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.040 – Tillhandahållande av tekniskt stöd för utarbetande och översättning av den sjunde rapporten om ekonomisk och social sammanhållning

Official Journal of the European Union: 2016/S 177-317188

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Forms: Schedule of Rates/Translations costs DOC File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.065 – Helpdesk för övervakning: dataanalys och rapportering

Official Journal of the European Union: 2016/S 168-301767

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex 1: Final report on Monitoring Helpdesk: Pilot (June 2016) DOC File en - Annex 3: Implementing Regulation laying down the format of financial reports PDF File en - Annex 4: Implementing Regulation laying down the format of Annual Implementation reports PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.066 – Mätande av kvalitet på styrelseskicket på subnationell nivå och jämförande av resultat med tidigare undersökningar

Official Journal of the European Union: 2016/S 161-290659

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.041 – Undersökning om analysen av Erufs stöd för tillväxt för alla under programperioden 2014–2020

Official Journal of the European Union: 2016/S 151-272616

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

AGRI-2016-BCO-01 – Stödfacilitet till nätverket av kontor med bredbandskompetens

Official Journal of the European Union: 2016/S 124-221566

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

No 2016.CE.16.0GT.004 – Stöd vid genomförandet av EU:s program för städer genom tillhandahållande av förvaltning, sakkunskap och administrativt stöd till partnerskapen

Official Journal of the European Union: 2016/S 127-227373

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.023 – Makroregionala strategier och deras kopplingar till sammanhållningspolitik

Official Journal of the European Union: 2016/S 121-214280

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BGT.002 – Ramavtal för stöd till kommissionens avdelningar avseende genomförande av revisioner, kontroller och tillhörande granskning - Europeiska kommissionen avser sluta ett multipelt ramavtal med högst 3 företag för tillhandahållande av revisionstjänster inom områdena regional- och stadspolitik, sysselsättning, socialpolitik och inkludering, havsfrågor och fiske samt jordbruk och landsbygdsutveckling inom Europeiska unionen.

Official Journal of the European Union: 2016/S 110-195727

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.019 - Världsstäder: samarbete mellan EU och tredjeländer om stadsutveckling – kunskapsöverföringsprojekt för hållbar och integrerad stadsutveckling mellan EU och Australien och EU och Sydkorea

Official Journal of the European Union: 2016/S 108-192173

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.0AT.017 - Världsstäder: samarbete mellan EU och tredjeländer om stadsutveckling – kunskapsöverföringsprojekt för hållbar och integrerad stadsutveckling mellan EU och Sydasien (Indonesien/Vietnam) och mellan EU och Sydafrika

Official Journal of the European Union: 2016/S 108-192172

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2016.CE.16.BAT.030 - Mätande av kvalitet på styrelseskicket på subnationell nivå och jämförande av resultat med tidigare undersökningar

Official Journal of the European Union: 2016/S 078-138259

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.064 - Undersökning om samordning och harmonisering av ESI-fonderna och andra EU-instrument

Official Journal of the European Union: 2015/S 151-277960

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Addendum PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.065 - Undersökning om förbättring av anammandet och effektiviteten avseende finansiella instrument

Official Journal of the European Union: 2015/S 150-276552

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en

Draft contract DOC File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.053 - Ekonomiska utmaningar i eftersläpande regioner

Official Journal of the European Union: 2015/S 149-274512

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications PDF File en - Annex: Graphic requirements DOC File en

Draft contract PDF File en

Declaration of honour DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.045 - Helpdesk för utvärdering - Syftet med kontraktet är att tillhandahålla en ”helpdesk för utvärdering” till kommissionen för granskning av utvärderingsplanerna för 2014-2020, fastställande av utvärderingar som genomförts av förvaltningsmyndigheterna 2015-2019, granskning av ett urval utvärderingar och tillhandahållande av stöd till medlemsstater vid förbättring av deras utvärderingsplaner, utformning och förvaltning av utvärderingar.

Official Journal of the European Union: 2015/S 094-167869

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en

Specifications DOC File en - Annex x: Graphic requirements DOC File en

Draft contract DOC File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts

No 2015.CE.16.BAT.006 - Enskilt ramavtal för tillhandahållande av kommunikations- och informationsverksamheter inom området Europeiska unionens regional- och sammanhållningspolitik - del 1: informationsprodukter, del 2: anordnande av evenemang

Official Journal of the European Union: 2015/S 072-126813

Contract Notice PDF File en

Invitation PDF File en (updated on 21/04/2015 - change of email address)

Specifications PDF File de en fr (updated on 11/05/2015 - Part D - Section 1:"D in annex II" instead of "C in annex II")

Technical Specifications: Annex 1 PDF File de en fr - Annex 2 PDF File de en fr (updated on 20/04/2015 - Preparatory work for the slides (PPTs) is included in point. 1.23 instead of 1.10)

Draft contracts: Annex 3 DOC File en - Annex 4 DOC File en

Price Schedule - Lot 1 XLS File en en - Lot 2 XLS File en en

Annex 5: Identification of tenderer DOC File en - Annex 7: Mission allowances PDF File en

Questions and Answers : n°1 PDF File EN - n°2 PDF File EN - n°3 PDF File EN - n°4 PDF File EN - n°5 PDF File EN - n°6 PDF File EN - n°7 PDF File EN - n°8 PDF File EN - n°9 PDF File EN

Declaration of honour DOC File en

Information and Forms for Experts