Jeremie - gemensamma europeiska resurser för mikroföretag till medelstora företag

Ytterligare verktyg

 

Jeremie är ett initiativ för gemensamma europeiska resurser för mikroföretag till medelstora företag. Det är ett gemensamt initiativ mellan EU-kommissionen och Europeiska investeringsfonden. Genom Jeremie ska man främja användningen av finansieringstekniska instrument för att öka små och medelstora företags tillgång till finansiering genom strukturfondsåtgärder.

EU-länderna kan använda en del av sina strukturfondsanslag till att investera i revolverande instrument som riskkapitalfonder, lånefonder eller garantifonder.

Fonderna kan ge stöd till följande:

 • Nyföretagande eller företagsutveckling.
 • Tillgång till investeringskapital för företag (främst små och medelstora företag) så att de kan modernisera och diversifiera sin verksamhet, utveckla nya produkter samt säkra och utöka sin ställning på marknaden.
 • Näringslivsinriktad forskning och utveckling, tekniköverföring, innovation och entreprenörskap.
 • Teknisk modernisering av produktionsstrukturerna för att nå målen för lägre koldioxidutsläpp.
 • Produktiva investeringar som skapar och bevarar hållbara arbetstillfällen.

Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) går till lånefonder, garantifonder och riskkapitalfonder som investerar i företag. Investeringarna kan göras i form av eget kapital, lån och/eller garantier.

Investeringarnas avkastning återinvesteras i företagen. På så sätt kan kapitalet återanvändas gång på gång - man återvinner offentliga medel, genererar kapital och ökar hållbarheten för och effekten av de offentliga medel som går till små och medelstora företag.

Förvaltningsmyndigheten kan också välja att slussa anslag från programmet via holdingfonder, som skapas för att de ska investera i olika investeringsfonder. Det är inte obligatoriskt, men det har den fördelen att förvaltningsmyndigheten kan delegera vissa uppgifter som gäller Jeremie till experter.

 • Hållbarhet finansieringstekniska instrument som Jeremie bygger på att strukturfonderna tillhandahåller återbetalningsbart stöd till investeringar som bör ge avkastning och på så sätt ersätta investerarna.Detta är ett till traditionella bidragHävstångseffekt genom att strukturfonderna kombineras med kompletterande investeringskällor ökar resurserna och många fler företag kan få stöd.
 • Hävstångseffekt genom att strukturfonderna kombineras med kompletterande investeringskällor ökar resurserna och många fler företag kan få stöd.
 • Flexibilitet både när det gäller strukturen och hur fonderna kan användas till investeringar i antingen riskkapital, lån eller garantier. Dessa kan anpassas till ett visst lands eller en viss regions specifika behov.
 • Expertis med hjälp av Jeremie kan strukturfondernas förvaltningsmyndigheter utnyttja den expertis som finns i banksektorn och den privata sektorn, och därmed göra effektivare företagsinvesteringar.
 • Partnerskap partnerskapet mellan kommissionen, EIF och EIB kan dessutom vara en kraftfull katalysator för att länder, regioner, EIF, EIB, andra banker och investerare ska samarbeta för att öka företagens tillgång till finansiering, främst för små och medelstora företag.

Kommissionen (GD Regionalpolitik) startade 2009 Jeremies nätverksplattform English i samarbete med EIF som stöd för genomförandet av programmet.

 • 27-28 October 2011: 3rd Annual Conference - JEREMIE and JESSICA: Delivering results English
 • maj Femte plenarsammanträdet 20 maj 2011: Femte plenarsammanträdet - JEREMIE Networking Platform English
 • 29 - 30 november 2010: Konferens om Jeremie och Jessica: "Towards successful implementation" English
 • 22 - 23 oktober 2009: Konferens om Jeremie och Jessica: "Innovative financial instruments in EU Cohesion Policy" English
 • Samförståndsavtal mellan Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsfondengjorda av EIF.Temastudie -Samförståndsavtal mellan Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsfonden: "A coordinated approach to improving access to finance for micro to medium enterprises in the regions supported by European Regional Development Fund" pdf English
 • "Executive Summaries of evaluations studies on SME access to finance in EU Member States/regions" pdf English (gjorda av EIF.)
 • Temastudie - "Handbook on JEREMIE holding fund operational procedures" pdf English (juli 2009)
 • Lagstiftning pdf English och vägledande kommentarer (juli 2007 pdf English - december 2008 pdf English - februari 2011 pdf EnglishFrançais - 2012 pdf English) för de finansieringstekniska instrumenten.
 • JEREMIE implementation in the EU Member States. State of play (November 2011)pdf English
 • Financial Engineering Instruments Implemented by Member States with ERDF Contributions. Synthesis Report pdf English Annexes pdf English

Relaterade länkar

 • EIF om Jeremie English
 • Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski
 • GD Näringsliv: bättre tillgång till finansiering English