Jasmine - gemensamt program till stöd för mikrofinansinstitut i Europa

Ytterligare verktyg

  •  
  • Mindre textstorlek  
  • Större textstorlek  

Jasmine är det fjärde gemensamma initiativet mellan kommissionen, Europeiska investeringsbanken (EIB DeutschEnglishfrançais) och Europeiska investeringsfonden (EIF English). Det startades för att

  • öka kapaciteten hos mikrokreditgivare/mikrofinansieringsinstitut på olika områden som goda styrelseformer, informationssystem, riskhantering och strategisk planering och
  • hjälpa dem att bli hållbara och livskraftiga aktörer på mikrokreditmarknaden.

Första fasen gäller tekniskt stöd i form av utvärdering och utbildning av 15 mikrokreditgivare (ej banker) som EIF valde ut efter en intresseanmälan 2009.

En ny intresseanmälan offentliggörs tredje kvartalet 2010 för att hitta ytterligare 30 mikrokreditgivare som ska få ta del av Jasmines tekniska stöd.

EIF spelar en viktig roll i genomförandet av Jasmine:

  • Man organiserar det tekniska stödet (med samfinansiering från kommissionen) för att stödja mikrofinansieringsinstitutens utveckling.
  • Man ger ekonomiskt stöd till utlåningsoperationer (EIB-pengar) och såddkapital (EU-pengar).

De mikrokreditgivare och mikrofinansieringsinstitut som EIF valt ut får ta del av flera kostnadsfria tjänster. De kan vara

  • antingen en utvärdering/diagnos av mikrokreditgivarens organisation och verksamhetsmodell eller dess kreditvärdering som görs av specialiserade kreditvärderingsinstitut,
  • skräddarsydd utbildning av kreditgivarens personal och ledning som ges av konsulter efter utvärderingen/kreditvärderingen.

Dessutom kommer det att finnas stödtjänster, bland annat en databas på nätet, rådgivning om god praxis och en frågeservice om Jasmine och mikrokredit. De är tillgängliga för alla mikrokreditgivare. Man håller också på att utarbeta frivilliga etiska regler för mikrokreditgivare.

10 september 2008: Lansering av Jasmine för att utveckla mikrofinansieringsinstituten i Europa för tillväxt och fler jobb DeutschEnglishfrançais polski

Relaterade länkar