Tillgänglig budget 2014-2020

Ytterligare verktyg

  •  
  • Mindre textstorlek  
  • Större textstorlek  

Stödet till regionalpolitiken och sammanhållningspolitiken under perioden 2014-2020 uppgår till 351,8 miljarder euro.

Anslagsfördelningarna 2014-2020Excel Totala anslag för sammanhållningspolitiken 2014-2020* (milj €)