Program

Här nedan kan du hitta sammanfattningar av de operativa program som antagits av Europeiska kommissionen i början av en programperiod. Programmen bereds av respektive medlemsstat och/eller region och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden eller Sammanhållningsfonden. Information om Europeiska socialfondens (ESF) program finns på webbplatsen ESF.

Ytterligare verktyg

  •  
  • Mindre textstorlek  
  • Större textstorlek  
No program summaries match the criteria selected.