Regionalpolitik I ditt land

Österrike Belgien Bulgarien Cypern Tjeckien Danmark Estland Finland Frankrike Tyskland Grekland Ungern Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg Malta Nederländerna Polen Portugal Rumänien Slovakien Slovenien Spanien Sverige Förenade kungariket Kroatien Portugal Spanien Frankrike

Regionalpolitik

EU:s regionalpolitik är en investeringspolitik som skapar nya jobb, ökar konkurrenskraften, stimulerar den ekonomiska tillväxten, höjer livskvaliteten och sörjer för hållbar utveckling. Investeringarna bidrar på så sätt till Europa 2020-strategins mål.

Kommissionen förnyar initiativet om en spetsforskningsstege och fortsätter att tillhandahålla stöd och expertis till regioner som släpar efter när det gäller......
Genom ett Eruf-finansierat projekt kan just nu små och medelstora företag i Sverige få stöd för att bli mer energieffektiva. Trots att det finns många sätt......
För mindre än en vecka sedan offentliggjorde Europeiska kommissionen ett förslag till en ny sammanhållningspolitik. I det länge väntade förslaget framläggs en......
I EU:s nästa långtidsbudget för 2021–2027 föreslår kommissionen en modernisering av sammanhållningspolitiken som är EU:s viktigaste investeringspolitik och......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset