Regionalpolitik I ditt land

Österrike Belgien Bulgarien Cypern Tjeckien Danmark Estland Finland Frankrike Tyskland Grekland Ungern Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg Malta Nederländerna Polen Portugal Rumänien Slovakien Slovenien Spanien Sverige Förenade kungariket Kroatien Portugal Spanien Frankrike

EU:s regionalpolitik är en investeringspolitik som skapar nya jobb, ökar konkurrenskraften, stimulerar den ekonomiska tillväxten, höjer livskvaliteten och sörjer för hållbar utveckling. Investeringarna bidrar på så sätt till Europa 2020-strategins mål.

Idag tillkännages ytterligare ett antal industriregioner i omvandling som kommer att få skräddarsytt stöd genom ett EU-finansierat pilotprojekt. Kommissionen har valt ut......
Under 2018 kommer vi att lägga fram detaljerade förslag till nästa generations finansieringsprogram för den fleråriga budgetramen för tiden efter 2020, dvs. EU:s......
För första gången kommer Europeiska kommissionen att dela ut en Fair and Ethical Trade Award till en stad i EU.  Syftet med utmärkelsen är att belysa den viktiga roll......
Det europeiska indexet för samhällsstyrningens kvalitet (EQI), 2017 års utgåva, som utvecklats av Göteborgs universitets kvalitetsinstitut, är det enda måttet......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset

EU regionalpolitik: Håll dig informerad

Håll dig uppdaterad