Regionalpolitik I ditt land

Österrike Belgien Bulgarien Cypern Tjeckien Danmark Estland Finland Frankrike Tyskland Grekland Ungern Irland Italien Lettland Litauen Luxemburg Malta Nederländerna Polen Portugal Rumänien Slovakien Slovenien Spanien Sverige Förenade kungariket Kroatien Portugal Spanien Frankrike

EU:s regionalpolitik är en investeringspolitik som skapar nya jobb, ökar konkurrenskraften, stimulerar den ekonomiska tillväxten, höjer livskvaliteten och sörjer för hållbar utveckling. Investeringarna bidrar på så sätt till Europa 2020-strategins mål.

Europeiska kommissionen hjälper medlemsländerna och regionerna att förbättra sin förmåga att investera EU-medel för bättre resultat, genom att stärka......
I den här vinterutgåvan av Panorama besöker vi EU:s yttersta randområden och rapporterar om den presidentkonferens där ordförande Juncker och kommissionär Creţu......
Genomförandet av 2014–2020-programmen har nu kommit igång på allvar och idag offentliggörs en rapport som lyfter fram vad de fem EU-fonderna har uppnått sedan......
I dag meddelar kommissionen vilka regioner med industri i omvandling som kommer att få skräddarsytt stöd inom ett nytt EU-finansierat pilotprojekt. Regionerna Norra Mellansverige......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset

EU regionalpolitik: Håll dig informerad

Håll dig uppdaterad