Polityka Regionalna Inforegio - Regiony 2020

'Regiony 2020'

Sprawozdanie „Regiony 2020” obejmuje wstępną analizę prawdopodobnego wpływu czterech największych europejskich wyzwań - globalizacji, zmian demograficznych, zmian klimatu i dostaw energii – na regiony.

Przy wykorzystaniu serii wskaźników w sprawozdaniu opracowano „wskaźnik narażenia” określający poziom narażenia regionów w związku ze skutkami globalizacji, czynników demograficznych, zmian klimatu i energii. W sprawozdaniu zbadano ewentualne skutki w perspektywie roku 2020.


Wnioski wypływające ze sprawozdania opracowanego przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej zostaną uwzględnione w rozważaniach nad przyszłością europejskiej polityki spójności.

Sprawozdanie PDF : DE EN FR - (indices xls en)

Prezentacja PPT : EN

Notatka prasowa : BG CS DA DE ET EL EN ES FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV


Trzy raporty szczegółowo opisują wymienione wyzwania:

 1. Regions 2020 - Demographic Challenges for European Regions PDF : EN
 2. Regions 2020 - Climate change challenges for European regions PDF : EN
 3. Regions 2020 - Globalisation challenge for European Regions PDF : EN

 

Zapraszamy również do zapoznania się z opracowaniem Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej pod tytułem „Regionalne wyzwania w perspektywie roku 2020 – dysproporcje między regionami i przyszłe wyzwania” (grudzień 2009 r.) PDF EN

DDokument ten stanowi pogłębienie i poszerzenie analizy zawartej w sprawozdaniu „Regiony 2020 ”, zajmując się oceną skutków wyzwań czekających regiony w pięciu głównych obszarach:

  • globalizacji, PDF EN
  • zmian demograficznych, PDF EN
  • zmian klimatu, PDF EN
  • zrównoważonego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię, PDF EN
  • zagrożeń społecznych PDF EN

Odbyło się pięć warsztatów tematycznych z udziałem Banku Światowego i Fundacji Bertelsmanna. Sprawozdanie syntetyczne zawiera streszczenie raportów z każdego z tych spotkań.

Opracowanie wnosi wkład w określenie dwóch ogólnych scenariuszy rozwoju dysproporcji regionalnych w perspektywie roku 2020, a także wprowadza tematykę sąsiedztwa do dyskusji o wyzwaniach.

 

Ostatnia aktualizacja: