VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE: Informationen på denna webbplats omfattas av enansvarsfriskrivningoch ettmeddelande om upphovsrätt
  Europeiska kommissionen > Regionalpolitik


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Ordbok | Sökning | Kontaktperson | Mailing lists
 

jätte periodiska rapporten om den sociala och ekonomiska situationen i Europeiska unionens regioner

The following files are available in PDF format. They only contain the text of the report.

All the MAPS are available in PDF format : maps.zip [15,2 MB]
All the TABLES are available in PDF format : tables.zip [501 KB]
All the GRAPHS are available in PDF format : graphs.zip [306 KB]
The complete text version is not available as one file in PDF format in swedish.

. Innehålls förteckning (282 KB)


 

Last modified on