ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - Ως προς  τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση απο κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται copyright notice
  Ευρωπαϊκή Επιτροπή > Περιφερειακή πολιτική


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Γλωσσάριο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Mailing lists
 

Η έκτη περιοδική έκθεση για την κοινωνική και οικονομική κατάσταση και ανάπτυξη των περιφερειών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης


The following files are availables in PDF format. They contain only the text of the report.

All the MAPS are available in PDF format : maps.zip [15,2 MB]
All the TABLES are available in PDF format : tables.zip [501 KB]
All the GRAPHS are available in PDF format : graphs.zip [306 KB]
The complete text version is available as one file in PDF format : pr6_complete_el.pdf [560 KB]

Περιεχόμενα (282 KB)


 

Last modified on