VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE: Informationen på denna webbplats omfattas av enansvarsfriskrivningoch ettmeddelande om upphovsrätt
  Europeiska kommissionen > Regionalpolitik


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Ordbok | Sökning | Kontaktperson | Mailing lists
 

Ett enat Europa, solidaritet mellan folken, regional mångfald

Andra rapporten om ekonomisk och social sammanhållning

Preparatory studies for the second cohesion report

INNEHåLLSFÖRTECKNING

FÖRORD (101 KB)

INLEDNING (21 KB)

SAMMANFATTNING (72 KB)

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER (79 KB)

TIO FRåGOR FÖR OFFENTLIG DEBATT (16 KB)

DEL 1 - RåDANDE SITUATION OCH TENDENSER

DEL II - GEMENSKAPSPOLITIKENS BIDRAG TILL DEN EKONOMISKA OCH SOCIALA SAMMANHåLLNINGEN
(611 KB)

 • 2.1 DEN EKONOMISKA OCH MONETÅRA UNIONEN (EMU)
 • 2.2 DEN INRE MARKNADEN
 • 2.3 KONKURRENSPOLITIKEN
 • 2.4 DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIKEN: PRIS- OCH MARKNADSPOLITIK
 • 2.5 SYSSELSDTTNING, KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING OCH SAMMANHELLNING
 • 2.6 MILJÖPOLITIKEN
 • 2.7 FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPOLITIKEN
 • 2.8 TRANSPORTPOLITIKEN
 • 2.9 ENERGIPOLITIKEN
 • 2.10 FÖRETAGSINRIKTAD POLITIK
 • 2.11 DEN GEMENSAMMA FISKEPOLITIKEN

DEL III - SAMMANHåLLNINGSPOLITIKEN

 • 3.1 EU:S BUDGET OCH EKONOMISK OCH SOCIAL SAMMANHåLLNING
  (57 KB)
 • 3.2 STRUKTURPOLITIKENS BIDRAG TILL EKONOMISK OCH SOCIAL SAMMANHåLLNING: RESULTAT OCH MÖJLIGHETER
  (263 KB)
  • 2.1 Finansiella insatser för förbättrad sammanhållning
  • 2.2 Utvärdering av effektiviteten hos EU:s stödinsatser perioden 1994-1999
   • Mål 1: Hinna i kapp och modernisera
   • Mål 2: Strategiska framsteg, men begränsat effekt från EU:s stödverksamhet
   • Mål 3: Förbättrad fokusering på unga och långtidsarbetslösa
   • Mål 4: Fokusering på utbildningsbehov inom SMF
   • Mål 5a och 5b: Jordbruk – Strukturer och landsbygdsutveckling
   • Mål 6: Förbättrad tillgänglighet och skapande av arbetstillfällen
  • 2.3 Utsikter för programperioden 2000-2006
  • 2.4 Förberedande av utvidgningen: stöd inför medlemskap

REGIONALA SÅRDRAG I TURKIET (23 KB)

TABELLER, FIGURER, OG KARTOR

top


 

Last modified on