BELANGRIJKE JURIDISCHE MEDEDELING - Voor de informatie op deze site gelden eenclausule van niet-aansprakelijkheiden een verklaring betreffende het auteursrecht
  Europese Commissie > Regionaal beleid


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Glossarium | Zoeken | Contact | Mailing lists
 

Europa,eenheid,solidariteit,verscheidenheid

Tweede verslag over de economische en sociale cohesie

Preparatory studies for the second cohesion report

INHOUD

VOORWORD DOOR MICHEL BARNIER

INLEIDING (10KB)

SAMENVATTING (10KB)

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN (60 KB)

10 ONDERWERPEN VOOR EEN OPENBARE DEBAT OVER DE TOEKOMST VAN HET COHESIEBELEID (70 KB)

DEEL I – HUIDIGE SITUATIE EN TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

DEEL II – BIJDRAGE VAN COMMUNAUTAIR BELEID AAN DE ECONOMISCHE EN SOCIALE COHESIE
(853 KB)

 • 2.1 De Economische en Monetaire Unie (EMU)
 • 2..2 De interne markt
 • 2.3 Het mededingingsbeleid
 • 2.4 Het gemeenschappelijk landbouwbeleid: prijs- en marktinterventie
 • 2.5 Werkgelegenheid, menselijk kapitaal en cohesie
 • 2.6 Het milieubeleid
 • 2.7 Het onderzoeks- en ontwikkelingsbeleid
 • 2.8 Het transportbeleid
 • 2.9 Het energiebeleid
 • 2.10 Het bedrijvenbeleid
 • 2.11 Het gemeenschappelijk visserijbeleid

DEEL III – HET BELEID VOOR ECONOMISCHE EN SOCIALE COHESIE

 • 3.1 DE EU-BEGROTING EN ECONOMISCHE EN SOCIALE COHESIE
  (82KB)
 • 3.2 DE BIJDRAGE VAN HET STRUKTUURBELEID AAN DE ECONOMISCHE EN SOCIALE COHESIE: RESULTATEN EN VOORUITZICHTEN
  (403 KB)
  • 2.1 De financiële inspanning voor grotere cohesie
  • 2.2 Effecten van de communautaire interventie (1994-99)
   • Doelstelling 1: inhalen en moderniseren
   • Doelstelling 2: strategische vooruitgang, maar een geringe hefboomwerking van communautaire steune
   • Doelstelling 3: betere afstemming op jongeren en langdurig werklozen
   • Doelstelling 4: concentratie op de opleidingsbehoeften van het mkb
   • Doelstellingen 5a en 5b: landbouwconstructies en ontwikkeling van het platteland
   • Doelstelling 6: vergroting van de bereikbaarheid en het scheppen van banen
  • 2.3 Vooruitzichten voor de nieuwe programmaperiode 2000-2006
  • 2.4 Voorbereidingen voor de uitbreiding: steun vóór toetreding

REGIONALE KENMERKEN VAN TURKIJ (34 KB)

STATISTISCHE BIJLAGE (kaarten, figuren et tabelen)

top


 

Last modified on