Femte rapport om den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen

"Investing in Europe’s future"

Femte rapport om den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen

Growing regions, Growing Europe - Fourth Report on Economic and Social Cohesion

pdf (160 Mb) bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

If the file is too big to open in your browser, please try to right click on the language icon and use the function equivalent to "save target as" or "save link as" to download the file directly on your hard drive

Smaller files are available (EN version) : pdf Part 1 (50Mb) - Part 2 (40Mb) - Part 3 (30Mb) - Part 4(30Mb)

The data behind the maps in the report can be found here.
(Please note that this link conflicts with some versions of Internet Explorer.  If you have difficulty downloading the data, please use another browser such as Firefox or Chrome.)

Summary : pdf DE EN FR (28 MB)


Conclusions of the Fifth Report: the future of the policy pdf

Press Release

Videos and Interviews

Public Consultation (12-11-2010 : 31-01-2011)

Fifth Cohesion Forum (31-01-2011 : 01-02-2011)

Bakgrund

Vart tredje år tar EU fram en rapport om den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen. Där beskriver man vilka framsteg som har gjorts och hur EU, EU-länderna och regionerna har bidragit till arbetet. Den femte sammanhållningsrapporten har nu kommit.
De viktigaste punkterna i rapporten är

 • en analys av de regionala skillnaderna
 • EU:s och EU-ländernas insatser för att minska skillnaderna
 • regionalpolitikens genomslag
 • regionalpolitiken efter 2013.

Rapporten beskriver regionalpolitiken mot bakgrund av den ekonomiska krisen och Europa 2020-strategin.

Vad säger rapporten?

 

 • Skillnaderna mellan EU:s regioner minskar – skillnaderna i BNP per invånare har krympt väsentligt.
 • De mer utvecklade regionerna är mer konkurrenskraftiga eftersom de
  • är mer innovativa
  • har en högre utbildningsnivå
  • har högre sysselsättning
  • har bättre infrastruktur
 • Hur människor mår och trivs med livet beror i hög grad på inkomsten i de mindre utvecklade delarna av EU. I de mer utvecklade regionerna finns inte samma koppling.
 • Miljö och hållbar utveckling
  • Vissa regioner är särskilt känsliga för klimatförändringar.
  • Andra regioner har goda förutsättningar att producera mer förnybar energi.
  • Många städer har dålig luft i innerstaden.
  • Några av EU-länderna i öst saknar tillräcklig kapacitet för avloppsvattenrening.
 • Det behövs bättre samordning mellan regionalpolitiken, övrig EU-politik och nationell politik.
  • Europa 2020-strategin
  • Regionerna och regionalpolitiken kan i hög grad bidra till strategins mål.
  • Det behövs en övergripande investeringspolicy med rätt balans mellan olika typer av investeringar.
  • Åtgärderna måste anpassas efter regionernas olika förutsättningar, möjligheter och behov.
  • Regioner, städer och lokala myndigheter måste få en starkare roll.

 

Vad händer nu?

November 2010 – kommissionen lägger fram rapporten och inleder ett offentligt samråd om EU:s framtida regionalpolitik. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 31 januari.

Första halvåret 2011 – kommissionen lägger fram olika lagförslag för regionalpolitiken.

Femte sammanhållningsforumet den 31 januari–1 februari 2011 – här har du ytterligare ett tillfälle att diskutera inriktningen på EU:s framtida regionalpolitik.