5. ekonomski, socialni in teritorialni koheziji

"Investing in Europe’s future"

5. ekonomski, socialni in teritorialni koheziji

Growing regions, Growing Europe - Fourth Report on Economic and Social Cohesion

pdf (160 Mb) bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

If the file is too big to open in your browser, please try to right click on the language icon and use the function equivalent to "save target as" or "save link as" to download the file directly on your hard drive

Smaller files are available (EN version) : pdf Part 1 (50Mb) - Part 2 (40Mb) - Part 3 (30Mb) - Part 4(30Mb)

The data behind the maps in the report can be found here.
(Please note that this link conflicts with some versions of Internet Explorer.  If you have difficulty downloading the data, please use another browser such as Firefox or Chrome.)

Summary : pdf DE EN FR (28 MB)


Conclusions of the Fifth Report: the future of the policy pdf

Press Release

Videos and Interviews

Public Consultation (12-11-2010 : 31-01-2011)

Fifth Cohesion Forum (31-01-2011 : 01-02-2011)

Za kaj gre

Evropska komisija vsake tri leta objavi poročilo o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji, v katerem analizira razvoj na teh področjih in ukrepe EU ter nacionalnih in regionalnih vlad. Komisija je zdaj objavila 5. kohezijsko poročilo.
Poudarki v poročilu:

 • analiza razlik med regijami,
 • prispevek EU, nacionalnih in regionalnih vlad k večji koheziji,
 • učinek kohezijske politike,
 • kohezijska politika po letu 2013.

Poročilo pri obravnavi kohezijske politike upošteva gospodarsko krizo in strategijo Evropa 2020.

 

Ugotovitve 5. kohezijskega poročila

 • Razlike med regijami EU se zmanjšujejo. Občutno so se zmanjšale razlike v BDP na prebivalca.
 • Razvitejše regije so konkurenčnejše, ker:
  • so bolj inovativne,
  • so bolj usposobljene,
  • imajo višjo stopnjo zaposlenosti,
  • imajo boljšo infrastrukturo.
 • Posameznikovo zadovoljstvo in dobro počutje sta v manj razvitih regijah tesno povezana z višjim prihodkom v gospodinjstvu, v razvitejših regijah pa ne.
 • Trajnostni razvoj okolja:
  • nekatere regije so bolj izpostavljene posledicam podnebnih sprememb,
  • v nekaterih so velike možnosti za proizvodnjo obnovljivih virov energije,
  • kakovost zraka je slaba v mnogih mestnih središčih,
  • zmogljivosti za čiščenje odpadnih vod v nekaterih vzhodnih držav EU so nezadostne.
 • Potrebna je boljša uskladitev med regionalnimi razvojnimi politikami in drugimi politikami EU in držav članic.
 • Strategija Evropa 2020:
  • velik pomen regij in regionalnih razvojnih politik,
  • uravnoteženost vlaganj, tj. različne naložbe morajo biti v pravem razmerju,
  • upoštevati je treba veliko različnost regij EU (tj. različne značilnosti, priložnosti in potrebe regij),
  • pomembna vloga regij, mest in lokalnih uprav.

 

Nadaljnji razvoj dogodkovi

November 2010: po objavljenem poročilu začetek javnega posvetovanja, ki naj bi prispevalo k pripravi prihodnje politike in zakonodajnih predlogov. V posvetovanju lahko sodelujete do 31. januarja.

Prva polovica leta 2011: obravnava zakonodajnih predlogov.

31. januar–1. februar 2011: 5. kohezijski forum, ki bo priložnost za razpravo o smernicah za prihodnjo kohezijsko politiko, ki jih navaja poročilo.