Cincilea raport cu privire la coeziunea economică, socială şi teritorială

"Investing in Europe’s future"

Cincilea raport cu privire la coeziunea economică, socială şi teritorială

Growing regions, Growing Europe - Fourth Report on Economic and Social Cohesion

pdf (160 Mb) bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

If the file is too big to open in your browser, please try to right click on the language icon and use the function equivalent to "save target as" or "save link as" to download the file directly on your hard drive

Smaller files are available (EN version) : pdf Part 1 (50Mb) - Part 2 (40Mb) - Part 3 (30Mb) - Part 4(30Mb)

The data behind the maps in the report can be found here.
(Please note that this link conflicts with some versions of Internet Explorer.  If you have difficulty downloading the data, please use another browser such as Firefox or Chrome.)

Summary : pdf DE EN FR (28 MB)


Conclusions of the Fifth Report: the future of the policy pdf

Press Release

Videos and Interviews

Public Consultation (12-11-2010 : 31-01-2011)

Fifth Cohesion Forum (31-01-2011 : 01-02-2011)

Despre ce este vorba?

O dată la trei ani, UE publică un raport cu privire la coeziunea economică, socială şi teritorială, în care prezintă detaliat progresele înregistrate în domeniu şi contribuţiile Uniunii şi ale guvernelor naţionale şi regionale. Cel de-al cincilea Raport privind coeziunea a fost publicat de curând.
Principalele aspecte abordate sunt:

 • analiza inegalităţilor dintre regiuni
 • contribuţiile Uniunii şi ale guvernelor naţionale şi regionale la creşterea gradului de coeziune
 • impactul politicii de coeziune
 • politica de coeziune după 2013.

Raportul situează politica de coeziune în contextul crizei economice şi al strategiei Europa 2020.

 

care sunt concluziile raportului privind coeziunea?

 • Inegalităţile între regiunile UE se reduc – diferenţele la nivel de PIB/cap de locuitor s-au diminuat semnificativ.
 • Regiunile mai dezvoltate sunt mai competitive, în general pentru că:
  • sunt mai inovatoare
  • beneficiază de o pregătire superioară
  • au o rată mai mare a ocupării forţei de muncă
  • dispun de o infrastructură mai bună
 • În zonele mai puţin dezvoltate ale UE, gradul de satisfacţie personală şi sentimentul de bunăstare depind foarte mult de venitul familiei. Acest lucru nu este valabil şi pentru regiunile mai dezvoltate.
 • În ceea ce priveşte sustenabilitatea mediului,
  • unele regiuni sunt expuse unor riscuri importante legate de schimbările climatice
  • alte regiuni au un potenţial ridicat de a produce mai multă energie regenerabilă
  • calitatea aerului lasă de dorit în zonele centrale ale multor oraşe
  • unele ţări din estul Uniunii nu dispun de capacitatea necesară pentru a trata apele uzate.
 • Este nevoie de o mai bună coordonare între politica de dezvoltare regională şi alte politici europene şi naţionale.
 • În ceea ce priveşte strategia Europa 2020, se constată că
  • rolul regiunilor şi al politicii de dezvoltare regională este esenţial
  • este necesară o abordare echilibrată a investiţiilor (ex. un echilibru adecvat între diferitele tipuri de investiţii)
  • trebuie luată în calcul diversitatea regiunilor din UE (ex. diferenţele legate de trăsăturile specifice, oportunităţile, nevoile fiecăreia)
  • trebuie acordat un rol important regiunilor, oraşelor şi autorităţilor locale.

 

Care sunt următoarele etape?

Noiembrie 2010 - publicarea raportului, urmată de lansarea unei consultări publice care să sprijine elaborarea viitoarei politici şi pregătirea propunerilor legislative (vă invităm să vă exprimaţi opinia până la data de 31 ianuarie).

Propunerile legislative vor fi înaintate în prima jumătate a anului 2011.

31.01-01.02.2011 – A cincea ediţie a forumului privind coeziunea va constitui o nouă ocazie de a analiza orientările din cadrul raportului privind viitoarea politică de coeziune.