5-oji ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaitą

"Investing in Europe’s future"

5-oji ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaitą

Growing regions, Growing Europe - Fourth Report on Economic and Social Cohesion

pdf (160 Mb) bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

If the file is too big to open in your browser, please try to right click on the language icon and use the function equivalent to "save target as" or "save link as" to download the file directly on your hard drive

Smaller files are available (EN version) : pdf Part 1 (50Mb) - Part 2 (40Mb) - Part 3 (30Mb) - Part 4(30Mb)

The data behind the maps in the report can be found here.
(Please note that this link conflicts with some versions of Internet Explorer.  If you have difficulty downloading the data, please use another browser such as Firefox or Chrome.)

Summary : pdf DE EN FR (28 MB)


Conclusions of the Fifth Report: the future of the policy pdf

Press Release

Videos and Interviews

Public Consultation (12-11-2010 : 31-01-2011)

Fifth Cohesion Forum (31-01-2011 : 01-02-2011)

Svarstomas klausimas

Kas trejus metus ES skelbia ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaitą, kurioje išsamiai apžvelgiama šiose srityse padaryta pažanga ir kaip prie jos prisidėjo ES, nacionalinės ir regionų valdžios institucijos. Ką tik paskelbta 5-oji sanglaudos ataskaita.
Pagrindiniai joje aptariami klausimai:

 • regionų skirtumų analizė,
 • ES, nacionalinių ir regionų valdžios institucijų veiksmai užtikrinant sanglaudą,
 • sanglaudos politikos poveikis,
 • sanglaudos politika po 2013 m.

Ataskaitoje sanglaudos politika analizuojama atsižvelgiant į ekonominę krizę ir strategiją „Europa 2020“.

 

5-osios sanglaudos ataskaitos išvados

 • ES regionų skirtumų mažėja: gerokai sumažėjo BVP vienam gyventojui atotrūkis.
 • Labiau išsivystę regionai konkurencingesni. Tai lemia, pavyzdžiui, tokios priežastys:
  • jie novatoriškesni,
  • juose aukštesnis išsilavinimo lygis,
  • juose didesnis užimtumas,
  • jų infrastruktūra geresnė,
 • Gerovė ir pasitenkinimas gyvenimu labai susiję su didesnėmis namų ūkių pajamomis mažiau išsivysčiusiose ES dalyse, bet labiau išsivysčiusiuose regionuose šis sąryšis mažesnis.
 • Aplinkos tvarumas:
  • kai kuriems regionams kyla didelis pavojus dėl klimato kaitos,
  • kiti turi nemažai galimybių ateityje gaminti daugiau atsinaujinančių šaltinių energijos,
  • daugelio miestų centrų oro kokybė prasta,
  • kai kuriose rytų ES šalyse nepakankami nuotekų valymo pajėgumai.
 • Reikia geriau koordinuoti regioninės plėtros ir kitas ES bei nacionalines politikos kryptis.
 • Strategija „Europa 2020“:
  • regionai ir regioninės plėtros politika gali labai padėti siekti jos tikslų,
  • požiūris į investicijas turėtų būti subalansuotas, pavyzdžiui, tarp įvairių rūšių investicijų turėtų būti tinkama pusiausvyra,
  • reikia atsižvelgti į didelę ES regionų įvairovę (pvz., būdingų bruožų, galimybių ir poreikių skirtumus),
  • regionams, miestams ir vietos valdžios institucijoms turi būti skirtas svarbus vaidmuo.

 

Tolesni veiksmai

2010 m. lapkritį paskelbta ataskaita ir pradėtos viešos konsultacijos, padėsiančios formuoti būsimą politiką ir rengti teisės aktų pasiūlymus. Pastabas galima siųsti iki sausio 31 d.

Teisės aktų pasiūlymai bus pateikti pirmąjį 2011 m. pusmetį.

2011 m. sausio 31–vasario 1 d. rengiamas Penktasis sanglaudos forumas bus dar viena galimybė aptarti būsimos sanglaudos politikos ataskaitos kryptis.