Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden

"Investing in Europe’s future"

Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden

Growing regions, Growing Europe - Fourth Report on Economic and Social Cohesion

pdf (160 Mb) bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

If the file is too big to open in your browser, please try to right click on the language icon and use the function equivalent to "save target as" or "save link as" to download the file directly on your hard drive

Smaller files are available (EN version) : pdf Part 1 (50Mb) - Part 2 (40Mb) - Part 3 (30Mb) - Part 4(30Mb)

The data behind the maps in the report can be found here.
(Please note that this link conflicts with some versions of Internet Explorer.  If you have difficulty downloading the data, please use another browser such as Firefox or Chrome.)

Summary : pdf DE EN FR (28 MB)


Conclusions of the Fifth Report: the future of the policy pdf

Press Release

Videos and Interviews

Public Consultation (12-11-2010 : 31-01-2011)

Fifth Cohesion Forum (31-01-2011 : 01-02-2011)

Asia

EU julkaisee kolmen vuoden välein raportin, jossa käydään läpi EU:n, EU-maiden ja aluehallintojen toimintaa taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden eli koheesion edistämiseksi.
Vasta julkaistussa viidennessä koheesioraportissa ovat pääteemoina

  • alueellisten erojen analysointi
  • EU:n, EU-maiden ja aluehallintojen toimet yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi
  • koheesiopolitiikan vaikutus
  • koheesiopolitiikka vuoden 2013 jälkeen.

Raportissa tarkastellaan koheesiopolitiikkaa talouskriisin ja Eurooppa 2020 ‑strategian yhteydessä.

 

Viidennen koheesioraportin havainnot

Alueelliset erot pienenevät EU:ssa koko ajan, ja etenkin erot bruttokansantuotteessa henkeä kohti ovat kaventuneet.

Kehittyneimmät alueet ovat myös kilpailukykyisimpiä. Niillä syntyy enemmän innovaatioita, niillä on korkeampi koulutustaso ja työllisyysaste, ja niiden infrastruktuuri ja hallinto on parempaa.  Vähemmän kehittyneillä alueilla hyvinvointi ja tyytyväisyys ovat huomattavasti vahvemmin sidoksissa kotitalouden tuloihin.

Ympäristön kestävä kehitys on tärkeää, sillä osalla alueista ilmastonmuutoksen vaikutukset voivat muodostua hyvinkin suuriksi. Joillakin alueilla on hyvät mahdollisuudet panostaa uusiutuviin energianlähteisiin. Useissa kaupungeissa ilmanlaatu on huono, eikä kaikissa Itä-Euroopan maissa ole vielä riittävää jäteveden käsittelykapasiteettia.

Aluekehityspolitiikka olisi sovitettava paremmin yhteen EU:n ja EU-maiden muun politiikan kanssa.

Eurooppa 2020 -strategian myötä

  • alueiden ja aluekehityspolitiikan vaikutusmahdollisuudet paranevat
  • erityyppisiä investointeja pyritään tekemään tasapuolisesti
  • EU:n alueiden erilaisuus (erityispiirteet, mahdollisuudet ja tarpeet) otetaan huomioon
  • alueiden, kaupunkien ja paikallisviranomaisten merkitys kasvaa.

 

Jatkotoimet

Raportti julkaistiin marraskuussa 2010, ja tulevaan politiikkaan ja lainsäädäntöehdotuksiin voi vaikuttaa osallistumalla julkiseen kuulemiseen verkossa 31.1.2011 asti.

Vuoden 2011 alkupuolella tehdään ehdotuksia uudeksi lainsäädännöksi.

Viides koheesiofoorumi 31.1.–1.2.2011 tarjoaa sekin mahdollisuuden osallistua keskusteluun tulevaa koheesiopolitiikkaa koskevan raportin linjauksista.