Viies aruande majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse kohta

"Investing in Europe’s future"

Viies aruande majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse kohta

Growing regions, Growing Europe - Fourth Report on Economic and Social Cohesion

pdf (160 Mb) bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

If the file is too big to open in your browser, please try to right click on the language icon and use the function equivalent to "save target as" or "save link as" to download the file directly on your hard drive

Smaller files are available (EN version) : pdf Part 1 (50Mb) - Part 2 (40Mb) - Part 3 (30Mb) - Part 4(30Mb)

The data behind the maps in the report can be found here.
(Please note that this link conflicts with some versions of Internet Explorer.  If you have difficulty downloading the data, please use another browser such as Firefox or Chrome.)

Summary : pdf DE EN FR (28 MB)


Conclusions of the Fifth Report: the future of the policy pdf

Press Release

Videos and Interviews

Public Consultation (12-11-2010 : 31-01-2011)

Fifth Cohesion Forum (31-01-2011 : 01-02-2011)

Milles on küsimus?

Iga kolme aasta järel avaldab EL aruande majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse kohta, milles on üksikasjalikult esitatud asjaomastes valdkondades tehtud edusammud ning ELi, riiklike ja piirkondlike valitsuste panus asjaomaste tulemuste saavutamisel. Äsja avaldati viies ühtekuuluvusaruanne.
Selles hõlmatud peamised valdkonnad on:

 • piirkondade vaheliste erinevuste analüüs
 • ELi, riiklike ning piirkondlike valitsusasutuste panus ühtekuuluvuse saavutamisse
 • ühtekuuluvuspoliitika mõju
 • ühtekuuluvuspoliitika pärast 2013. aastat

Aruandes käsitletakse ühtekuuluvuspoliitikat majanduskriisi ning Euroopa 2020. aasta strateegia kontekstis.

 

Millised on viienda ühtekuuluvusaruande järeldused?

 • Erinevused ELi piirkondade vahel on vähenemas − erinevused SKP puhul inimese kohta on vähenenud märkimisväärselt.
 • Enam arenenud piirkonnad on konkurentsivõimelisemad, kuna:
  • need on innovatiivsemad
  • need on paremini koolitatud
  • nende tööhõivemäär on kõrgem
  • neil on parem infrastruktuur
 • Heaolu ning eluga rahulolu on tihedasti seotud suurema kodumajapidamiste sissetulekuga ELi vähemarenenud piirkondades.  Kuid see ei ole niie enim arenenud piirkondades.
 • Keskkonnasäästlikkus
  • teatavad piirkonnad on suurel määral ohustatud kliimamuutustest
  • teistel aga on suur potentsiaal toota rohkem taastuvenergiat
  • paljude linnade keskustes on väga suur õhusaaste
  • mõned Ida-Euroopa riigid ei suuda piisaval tasemel heitvett puhastada.
 • Regionaalarengu- ning ELi ja liikmesriikide poliitika vahel on vaja tõhusamat koordineerimist.
 • Euroopa 2020. aasta strateegia:
  • piirkonnad ja regionaalarengu poliitika saavad eesmärkide saavutamisele märkimisväärselt kaasa aidata
  • on vaja tasakaalustatud investeerimist käsitlevat lähenemisviisi, näiteks tasakaalu erinevate invsteerimisvõimaluste vahel
  • tuleks võtta arvesse märkimisväärseid erinevusi erinevate ELi piirkondade vahel (erinevused nii tunnuste, võimaluste kui ka vajaduste osas)
  • piirkondadel, linnadel ning kohalikel ametiasutustel peaks olema suurem roll

 

Millised on järgmised sammud?

November 2010 – aruanne avaldatakse ning käivitatakse avalik konsultatsioon tulevase poliitika kujundamiseks ning õigusaktide ettepanekute koostamiseks. Teil on võimalus esitada märkusi 31. jaanuarini.

Õigusaktide ettepanekud esitatakse 2011. aasta esimeses pooles.

31. jaanuar – 1. veebruar 2011 – on viienda ühtekuuluvusfoorumi raames taas võimalik arutada tulevast ühtekuuluvuspoliitikat käsitlevaid ning aruandes esitatud suundumusi.