Femte rapport om den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed

"Investing in Europe’s future"

Femte rapport om den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed

Growing regions, Growing Europe - Fourth Report on Economic and Social Cohesion

pdf (160 Mb) bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

If the file is too big to open in your browser, please try to right click on the language icon and use the function equivalent to "save target as" or "save link as" to download the file directly on your hard drive

Smaller files are available (EN version) : pdf Part 1 (50Mb) - Part 2 (40Mb) - Part 3 (30Mb) - Part 4(30Mb)

The data behind the maps in the report can be found here.
(Please note that this link conflicts with some versions of Internet Explorer.  If you have difficulty downloading the data, please use another browser such as Firefox or Chrome.)

Summary : pdf DE EN FR (28 MB)


Conclusions of the Fifth Report: the future of the policy pdf

Press Release

Videos and Interviews

Public Consultation (12-11-2010 : 31-01-2011)

Fifth Cohesion Forum (31-01-2011 : 01-02-2011)

Baggrund

Hvert tredje år offentliggør EU en rapport om den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed, som beskriver, hvilke fremskridt der er gjort på disse områder, samt hvordan EU og de nationale og regionale regeringer har bidraget til dette. Den femte samhørighedsrapport er netop offentliggjort.
De vigtigste punkter i rapporten er:

 • analyse af regionale uligheder
 • EU's og de nationale og regionale regeringers bidrag til samhørighed
 • Samhørighedspolitikkens effekt
 • samhørighedspolitikken efter 2013

Rapporten ser på samhørighed i forbindelse med den økonomiske krise og Europa 2020-strategien.

 

Hvad står der i den femte samhørighedsrapport?

 • Uligheder mellem EU's regioner bliver mindre – forskellen i BNP pr. indbygger er mindsket betydeligt
 • Mere udviklede regioner er mere konkurrencedygtige, f.eks. fordi de:
  • er mere innovative
  • har et højere uddannelsesniveau
  • har højere beskæftigelse
  • har bedre infrastruktur
 • Velfærd og tilfredshed med tilværelsen er i høj grad knyttet til husstandsindkomsten i de mindre udviklede dele af EU, men ikke i de mere udviklede regioner.
 • Miljømæssig bæredygtighed:
  • nogle regioner er særligt truede af klimaforandringer
  • andre har et stort potentiale for at producere mere vedvarende energi
  • mange bycentre har en ringe luftkvalitet
  • nogle af EU-landene i øst har ikke tilstrækkelig kapacitet til spildevandsrensning.
 • Der er behov for en bedre koordinering mellem regional udvikling og andre politikker i EU og på nationalt plan
 • Europa 2020-strategien:
  • regioner og regionale udviklingspolitikker kan yde et væsentligt bidrag
  • der bør være en afbalanceret tilgang til investering, f.eks. den rette balance mellem de forskellige former for investering
  • den store mangfoldighed blandt EU's regioner (f.eks. forskellige egenskaber, muligheder og behov) skal tages i betragtning
  • regioner, byer og lokale myndigheder skal spille en fremtrædende rolle

 

Hvad er næste skridt?

November 2010 – Kommissionen offentliggør en rapport og indleder en offentlig høring, der skal hjælpe med til at udforme den fremtidige politik og forberede lovforslag. Du kan komme med kommentarer indtil den 31. januar.

Lovforslag vil blive fremlagt i første del af 2011.

31. januar–1. februar 2011 – det femte samhørighedsforum vil give mulighed for at drøfte retningslinjerne i rapporten om den fremtidige samhørighedspolitik