5. zpráva o ekonomické, sociální a územní soudržnosti

"Investing in Europe’s future"

5. zpráva o ekonomické, sociální a územní soudržnosti

Growing regions, Growing Europe - Fourth Report on Economic and Social Cohesion

pdf (160 Mb) bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

If the file is too big to open in your browser, please try to right click on the language icon and use the function equivalent to "save target as" or "save link as" to download the file directly on your hard drive

Smaller files are available (EN version) : pdf Part 1 (50Mb) - Part 2 (40Mb) - Part 3 (30Mb) - Part 4(30Mb)

The data behind the maps in the report can be found here.
(Please note that this link conflicts with some versions of Internet Explorer.  If you have difficulty downloading the data, please use another browser such as Firefox or Chrome.)

Summary : pdf DE EN FR (28 MB)


Conclusions of the Fifth Report: the future of the policy pdf

Press Release

Videos and Interviews

Public Consultation (12-11-2010 : 31-01-2011)

Fifth Cohesion Forum (31-01-2011 : 01-02-2011)

O co se jedná?

Každé tři roky je zveřejňována zpráva o ekonomické, sociální a územní soudržnosti Unie. Uvádí se v ní, jakého pokroku se v těchto oblastech dosáhlo a jak k tomu přispěly orgány EU, vlády členských států i regionální úřady. Nedávno byla zveřejněna 5. zpráva o soudržnosti.
Mezi hlavní otázky, kterými se zabývá, patří:

 • analýza rozdílů mezi regiony
 • podíl orgánů EU, vlád členských států a regionálních úřadů na prohlubování soudržnosti
 • dopad politiky soudržnosti
 • politika soudržnosti po roce 2013.

Zpráva také hodnotí politiku soudržnosti v souvislosti s hospodářskou krizí a se strategií Evropa 2020.

 

Jaké jsou závěry 5. zprávy o soudržnosti?

 • Nerovnosti mezi jednotlivými regiony EU se zmenšují – podstatně se např. snížily rozdíly v HDP na hlavu.
 • Čím dál více rozvinutých regionů je konkurenceschopnějších, protože:
  • jsou inovativnější
  • mají větší množství lépe vyškolených obyvatel
  • mají vyšší zaměstnanost
  • mají vyvinutější infrastrukturu
 • V méně rozvinutých částech EU má životní úroveň a spokojenost přímou souvislosti s vyšším příjmem domácností. V rozvinutějších regionech je však situace jiná.
 • Environmentální udržitelnost:
  • některé regiony jsou více ohroženy změnou klimatu
  • jiné zase mají lepší podmínky k výrobě většího množství energie z obnovitelných zdrojů
  • mnoho městských center má nízkou kvalitu ovzduší
  • některé země ve východní části EU nemají dostatek čistíren odpadních vod.
 • Je nutné lépe koordinovat regionální rozvoj a ostatní evropské i vnitrostátní politiky.
 • Strategie Evropa 2020:
  • K plnění cílů této strategie může značným způsobem přispět politika regionálního rozvoje i samotné regiony.
  • Investovat je třeba vyváženým způsobem (např. vyvážený poměr mezi jednotlivými typy investic).
  • Je nutné vzít v úvahu značnou různorodost regionů EU (např. rozdíly v charakteristice, možnostech a potřebách).
  • Regiony, města a místní úřady musí být do tohoto procesu intenzivně zapojeny

 

Jaké jsou další plánované kroky?

Zpráva byla zveřejněna v listopadu 2010 a ve stejném měsíci byla také zahájena veřejná konzultace, která by měla pomoci při tvorbě budoucí politiky a přípravě návrhů právních předpisů. Své připomínky můžete zasílat do 31. ledna 2011.

Návrhy právních předpisů budou předloženy v první polovině roku 2011.

Ve dnech 31. ledna až 1. února 2011 proběhne páté fórum o soudržnosti, kde se bude také diskutovat o závěrech zprávy týkajících se budoucí politiky soudržnosti.