Tillväxt i regionerna, tillväxt i EU

Fjärde rapporten om ekonomisk och social sammanhållning

Danuta HübnerBästa läsare!

Tack för att du visar intresse för den fjärde rapporten om ekonomisk och social sammanhållning, som EU-kommissionen antog den 30 maj 2007.

Rapporten innehåller en bedömning av de framsteg som har gjorts för att uppnå ekonomisk, social och territoriell sammanhållning och om hur medlemsstaternas och EU:s insatser har bidragit till detta.

Den innehåller också en första bedömning av förberedelserna inför perioden 2007–2013 på grundval av de program som medlemsländerna skulle överlämna till kommissionen före slutet av april 2007.

I rapporten redogörs dessutom för de problem som vi måste lösa inom ramen för den regionala utvecklingen under de kommande 20–30 åren, exempelvis när det gäller demografi, klimatförändring, social utslagning och energi. Med hjälp av en rad frågor ska rapporten utgöra startskottet till en debatt om hur vi ska kunna ta ett samlat grepp om dessa utmaningar.

På sikt ska rapporten inleda en reflektion om hur EU i framtiden ska kunna förbättra den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen och främja regionernas utveckling och konkurrenskraft.

Vilka visioner har du? Du är välkommen att delta i det fjärde sammanhållningsforumet i Bryssel den 27–28 september 2007 och dela med dig av dina idéer.

Jag hoppas att rapporten kan tjäna som underlag för en stimulerande och givande diskussion med dig.

 

Danuta Hübner
Kommissionär med ansvar för regionalpolitik

 

Pressmeddelande och presentation av EU-kommissionär Danuta Hübner – Bryssel den 30 maj 2007

Meddelande från EU-kommissionen pdf

Viktiga regionala indikatorer en

Power Point-presentation de en

 

Growing regions, Growing Europe - Fourth Report on Economic and Social Cohesion

Fjärde rapporten om ekonomisk och social sammanhållning

pdf (6 to 45 MB)