Gospodarska rast regij in Evrope

Četrto poročilo o ekonomski in socialni koheziji

Danuta HübnerSpoštovani obiskovalci,

z zadovoljstvom vam predstavljam četrto poročilo o ekonomski in socialni koheziji. Evropska komisija je to pomembno poročilo sprejela 30. maja 2007.

Poročilo vsebuje pregled napredka pri doseganju ekonomske, socialne in ozemeljske kohezije ter učinka politik držav članic in EU.

Vsebuje tudi prvo oceno priprav za obdobje 2007–2013 na podlagi programskih dokumentov, ki so jih države članice predložile Komisiji do aprila 2007.

V poročilu so navedeni novi izzivi, s katerimi se bomo na področju regionalnega razvoja spopadali v naslednjih 20–30 letih: demografska vprašanja, podnebne spremembe, socialna izključenost in energija. Dodana vprašanja so mišljena kot iztočnica za razpravo o vplivu teh izzivov na regionalno politiko.

S poročilom želimo dolgoročno spodbuditi razmišljanje o prihodnji evropski politiki na področju ekonomske, socialne in ozemeljske kohezije ter regionalnega razvoja in konkurenčnosti.

Ob četrtem forumu o koheziji, 27. in 28. septembra 2007 v Bruslju, se vam zahvaljujem za vaše sodelovanje.

Upam, da bo poročilo spodbudilo nove zamisli ter zanimivo in plodno razpravo.

 

Danuta Hübner
Komisarka za regionalno politiko

 

Sporočilo za javnost in govor komisarke Danute Hübner, Bruselj, 30. maj 2007

Besedilo sporočila Komisijepdf

Glavni regionalni kazalniki en

Predstavitev Power Point de en

 

Growing regions, Growing Europe - Fourth Report on Economic and Social Cohesion

Četrto poročilo o ekonomski in socialni koheziji

pdf (6 to 45 MB)