Rastúce regióny, rastúca Európa

Štvrtá správa o hospodárskej a sociálnej kohézii

Danuta HübnerMilí čitatelia,

som rada, že vám môžem predstaviť výsledky štvrtej správy o hospodárskej a sociálnej kohézii, ktorú Komisia schválila 30. mája 2007.

Poskytuje aktuálne informácie o pokroku dosiahnutom v oblasti hospodárskej, sociálnej a územnej kohézie a o spôsobe, akým k nemu prispeli politiky členských štátov a Spoločenstva.

Prináša tiež prvé posúdenie príprav na obdobie 2007-2013 zostavené na základe programových dokumentov, ktoré členské štáty predložili Komisii koncom apríla 2007.

V neposlednom rade sa v nej zameriavame aj na nové výzvy, ktoré pribudnú v kontexte regionálneho rozvoja v najbližších 20 až 30 rokoch, ako napr. demografický vývoj, zmeny klímy, sociálne vylúčenie alebo energetika, a predkladáme do diskusie otázky týkajúce sa ich celkového vplyvu na kohéznu politiku.

Zámerom tejto správy z dlhodobého hľadiska je podnietiť diskusiu o budúcnosti európskej politiky zameranej na podporu väčšej hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a regionálneho rozvoja a konkurencieschopnosti.

Teším sa na stretnutie s vami pri príležitosti 4. fóra o súdržnosti v dňoch 27. a 28. septembra 2007 v Bruseli.

Prajem vám príjemné čítanie a teším sa na zaujímavé a podnetné diskusie.

 

Danuta Hübnerová
Komisárka pre regionálnu politiku

 

Tlačová správa a prezentácia, komisárka Danuta Hübnerová, Brusel, 30. mája 2007

Znenie oznámenia Komisiepdf

Hlavné regionálne ukazovatele en

Prezentácia (power point) de en

 

Growing regions, Growing Europe - Fourth Report on Economic and Social Cohesion

Štvrtá správa o hospodárskej a sociálnej kohézii

pdf (6 to 45 MB)