Rozwijające się regiony, wzrost gospodarczy w Europie

Czwarte sprawozdanie w sprawie spójności gospodarczej i społecznej

Danuta HübnerSzanowni Państwo!

Mam przyjemność zaprezentować Państwu czwarte sprawozdanie w sprawie spójności gospodarczej i społecznej. Komisja Europejska zatwierdziła ten ważny dokument 30 maja 2007 r.

Raport zawiera uaktualnione informacje na temat dotychczasowych postępów w dążeniu do spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz roli, jaką odegrała w realizacji tego zadania polityka państw członkowskich oraz Wspólnoty.
Znajduje się w nim również wstępna ocena przygotowań do okresu 2007–2013, oparta na dokumentach w sprawie programowania, jakie państwa członkowskie przedłożyły Komisji Europejskiej do końca kwietnia 2007 r.

Raport uwzględnia też nowe wyzwania, z jakimi będziemy mieć do czynienia w kontekście rozwoju regionalnego przez kolejne 20–30 lat − takie jak rozwój demograficzny, zmiany klimatu, wykluczenie społeczne czy energia − i poddaje pod dyskusję szereg kwestii związanych z wpływem, jakie będą miały te wyzwania na prowadzone działania.

Długoterminowym celem raportu jest to, aby służył jako inspiracja do przemyśleń nad przyszłością europejskiej polityki wspierającej większą spójność ekonomiczną, społeczną i terytorialną oraz sprzyjającej rozwojowi regionalnemu i wzrostowi konkurencyjności.

Mam nadzieję, że 4. Forum Spójności, które odbędzie się w Brukseli w dniach 27–28 września br., będzie okazją do podzielenia się tą wizją z wieloma spośród Państwa.

Życzę Państwu interesującej lektury i z góry cieszę się na ciekawe i owocne dyskusje.

 

Danuta Hübner
Komisarz ds. polityki regionalnej

 

Komunikat prasowy i prezentacja komisarz Danuty Hübner - Bruksela, 30 maja 2007 r.

Tekst komunikatu Komisjipdf

Główne wskaźniki regionalne en

Prezentacja Power Point de en

 

Growing regions, Growing Europe - Fourth Report on Economic and Social Cohesion

Czwarte sprawozdanie w sprawie spójności gospodarczej i społecznej

pdf (6 to 45 MB)