Groeiende regio's, groeiend Europa

Vierde verslag over de economische en sociale cohesie

Danuta HübnerBeste lezer,

Hierbij vindt u het vierde verslag over de economische en sociale cohesie te kunnen voorstellen. De Europese Commissie heeft dit belangrijke document op 30 mei 2007 goedgekeurd.

Het bevat een geactualiseerd overzicht van de geboekte vooruitgang op het gebied van economische, sociale en territoriale cohesie en van de manier waarop het beleid van EU-landen en de Gemeenschap daaraan hebben bijgedragen.

Het omvat verder ook een eerste evaluatie van de voorbereidingen voor de periode 2007-2013, aan de hand  van de programmeringsdocumenten die de EU-landen uiterlijk eind april 2007 bij de Commissie hebben ingediend.

Ten slotte wordt er aandacht besteed aan nieuwe uitdagingen die tijdens de volgende 20 tot 30 jaar veel invloed zullen hebben op het regionaal beleid, zoals demografische ontwikkelingen, klimaatverandering, sociale uitsluiting en energie, en er worden een aantal vragen in opgeworpen over het gecombineerd effect van die uitdagingen op het beleid, om een debat aan te zwengelen.

Op lange termijn moet dit verslag leiden tot bezinning over de toekomst van het Europees beleid voor de bevordering van economische, sociale en territoriale cohesie en voor het stimuleren van regionale ontwikkeling en concurrentievermogen.

Ter gelegenheid van het vierde Cohesieforum van 27 en 28 september 2007 te Brussel, hoop ik dit ideaal met zoveel mogelijk van u te kunnen delen.

Ik wens u een boeiende lectuur en kijk uit alvast uit naar interessante en vruchtbare discussies met u.

 

Danuta Hübner
Commissaris voor regionaal beleid

 

Persbericht en presentatie van commissaris Danuta Hübner – Brussel, 30 mei 2007

Tekst van de Mededeling van de Commissiepdf

Belangrijkste regionale indicatoren en

Power Point-presentatie de en

 

Growing regions, Growing Europe - Fourth Report on Economic and Social Cohesion

Vierde verslag over de economische en sociale cohesie.

pdf (6 to 45 MB)