REĢIONU IZAUGSME — EIROPAS IZAUGSME

Ceturtais ziņojums par ekonomisko un sociālo kohēziju

Danuta HübnerCienījamie lasītāji!

 

Priecājos, ka varu iepazīstināt ar Ceturto ziņojumu par ekonomisko un sociālo kohēziju. Eiropas Komisija šo svarīgo dokumentu pieņēma 2007. gada 30. maijā.

Šajā ziņojumā apkopoti panākumi ceļā uz ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju un norādīts, kā tos sekmējusi dalībvalstu un Kopienas politika.

Sniegts arī sākotnējais novērtējums 2007.-2013. gada sagatavošanās darbiem, pamatojoties uz dokumentiem, ko dalībvalstis iesniedza Komisijai līdz 2007. gada aprīļa beigām.

Visbeidzot, tajā norādītas jaunās problēmas, ar kurām reģionālajai attīstībai nāksies saskarties turpmākajos 20-30 gados, — piemēram, demogrāfija, klimata pārmaiņas, sociālā atstumtība vai enerģētika — un ierosināts apspriest virkni jautājumu par to kopējo ietekmi uz politiku.

Ziņojuma ilgtermiņa mērķis ir ievirzīt pārdomas par Eiropas politikas nākotni, lai veicinātu lielāku ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju un reģionālās attīstības un konkurētspējas uzplaukumu.

Briselē 2007. gada 27. un 28. septembrī notika 4. Kohēzijas forums, un es ceru, ka daudzi no jums atbalstīs šo nākotnes redzējumu.

Vēlu jums patīkamu lasīšanu un ceru uz jūsu atsaucību, iesaistoties interesantā un auglīgā diskusijā.

 

Danuta Hībnere
Reģionālās politikas komisāre

 

Komisāres Danutas Hībneres paziņojums presei — Brisele, 30.05.2007.

Komisijas paziņojuma tekstspdf

Galvenie reģionālie indikatori en

Power Point prezentācija de en

 

Growing regions, Growing Europe - Fourth Report on Economic and Social Cohesion

Ceturtais ziņojums par ekonomisko un sociālo kohēziju

pdf (6 to 45 MB)