Augantys regionai, auganti Europa

Ketvirtoji ekonominės ir socialinės sanglaudos ataskaita

Danuta HübnerBrangūs skaitytojai,

džiaugiuosi galėdama jums pristatyti ketvirtąją ekonominės ir socialinės sanglaudos ataskaitą, kurią Europos Komisija patvirtino 2007 m. gegužės 30 d.

Ataskaitoje apžvelgiama pažanga siekiant ekonominės, socialinės bei teritorinės sanglaudos ir kaip įvairių krypčių valstybių narių bei Bendrijos politika prie jos prisidėjo.

Joje taip pat pateikiamas pirmasis pasirengimo 2007–2013 metams proceso vertinimas, pagrįstas 2007 m. balandžio mėn. pabaigoje valstybių narių Komisijai pateiktais programavimo dokumentais.

Ataskaitoje analizuojami ir nauji regioninės plėtros politikos uždaviniai, kuriuos teks spręsti per ateinančius 20–30 metų, pvz.: demografijos, klimato kaitos, socialinės atskirties ar energetikos problemos, be to, iškeliama diskusijoms įvairių klausimų, susijusių su visų šių problemų poveikiu sanglaudos politikai.

Ilgalaikis šios ataskaitos tikslas – apsvarstyti Europos ateities politiką, kaip užtikrinti didesnę ekonominę, socialinę bei teritorinę sanglaudą ir skatinti regioninę plėtrą bei konkurencingumą.

Norėčiau šia vizija pasidalyti su jumis 2007 m. rugsėjo 27–28 d. Briuselyje rengiamame 4-ajame sanglaudos forume.

Linkiu malonaus skaitymo ir laukiu įdomių bei naudingų diskusijų su jumis.

 

Danuta Hübner
Už regioninę politiką atsakinga Komisijos narė

 

Komisijos narės Danutos Hübner pranešimas spaudai, Briuselis, 2007-05-30

Komisijos komunikato tekstaspdf

Pagrindiniai regionų rodikliai en

Power point formato pateiktis de en

 

Growing regions, Growing Europe - Fourth Report on Economic and Social Cohesion

4-oji ekonominės ir socialinės sanglaudos ataskaita

pdf (6 to 45 MB)