Alueiden kasvu Euroopan kasvun veturina

Neljäs taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta käsittelevä kertomus

Danuta HübnerHyvä lukija

Olen iloinen voidessani esitellä neljännen taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta käsittelevän kertomuksen, jonka Euroopan komissio antoi 30.5.2007.

Kertomuksessa esitetään taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden tämänhetkinen tilanne EU:ssa ja kuvaillaan, miten jäsenvaltioiden ja EU:n politiikat ovat auttaneet tavoitteiden saavuttamisessa.

Siinä annetaan myös ensimmäinen arvio ohjelmakauden 2007–2013 valmisteluista. Arvio perustuu jäsenvaltioiden komissiolle huhtikuun 2007 loppuun mennessä toimittamiin ohjelma-asiakirjoihin.

Lisäksi kertomuksessa tarkastellaan uusia haasteita, joihin aluekehityksessä joudutaan vastaamaan tulevien 20–30 vuoden aikana. Niitä aiheuttavat muun muassa väestökysymykset, ilmastonmuutos, sosiaalinen syrjäytyminen ja energiahuolto. Kertomuksessa esitetään lisäksi sarja kysymyksiä näiden haasteiden vaikutuksesta EU:n koheesiopolitiikkaan.

Kertomuksen pidemmän ajan tavoitteena on käynnistää keskustelu EU:n politiikasta, jolla pyritään edistämään suurempaa taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta sekä tukemaan aluekehitystä ja alueiden kilpailukykyä.

Näistä aiheista meillä on tilaisuus keskustella Brysselissä 27. ja 28.9.2007 pidettävässä neljännessä koheesiofoorumissa.

Toivon, että tutustut kertomukseen, ja odotan mielenkiinnolla tulevia keskusteluja siinä esitetyistä aiheista.

 

Danuta Hübner
aluepolitiikasta vastaava komissaari

 

Lehdistötiedote: komissaari Danuta Hübner esittelee kertomuksen - Bryssel 30.5.2007

Komission tiedonantopdf

Tärkeimmät alueelliset indikaattorit en

Power point -esitys de en

 

Growing regions, Growing Europe - Fourth Report on Economic and Social Cohesion

Neljäs kertomus taloudellisesta ja sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta

pdf (6 to 45 MB)