Piirkondade majanduskasv, Euroopa majanduskasv

Neljas majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse aruanne

Danuta HübnerLugupeetud lugeja!

Mul on hea meel jagada teiega neljandat majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse aruannet. Euroopa Komisjon kiitis selle olulise dokumendi heaks 30. mail 2007.

Aruandes esitatakse ajakohastatud ülevaade majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edusammudest ning sellest, kuidas liikmesriikide ja ELi poliitika on seda edasiliikumist toetanud.

Aruandes leidub esmane hinnang ettevalmistumisele perioodiks 2007–2013, tuginedes liikmesriikide poolt komisjonile 2007. aasta aprilli lõpus esitatud programmdokumentidele.

Käsitletakse ka tuleva 20-30 aasta jooksul regionaalarengu ees seisvaid uusi täiendavaid väljakutseid demograafia, kliimamuutuse, sotsiaalse tõrjutuse või energeetika valdkonnas. Samuti esitatakse mitmeid küsimusi aruteluks seoses nende kombineeritud poliitilise mõjuga.

Aruande kaugem eesmärk on saada tagasisidet Euroopa tugevama majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuspoliitika edendamiseks tulevikus ning regionaalarengu ja konkurentsivõime tugevdamiseks.   

Seoses Brüsselis 27. ja 28. septembril 2007 toimunud neljanda ühtekuuluvusfoorumiga soovin, et tulevikuplaane oleks võimalik jagada võimalikult paljudega.

Soovin teile head lugemist ning ootan huvitavat ja tulemusrikast arutelu.

 

Danuta Hübner
regionaalpoliitika volinik

 

Volinik Danuta Hübneri pressiteade ja esitlus Brüsselis, 30.5.2007

Komisjoni teatispdf

Peamised piirkondlikud näitajad en

Power Point esitlus de en

 

Growing regions, Growing Europe - Fourth Report on Economic and Social Cohesion

Neljas majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse aruanne

pdf (6 to 45 MB)