Regioner i vækst, EU i vækst

Fjerde rapport om den økonomiske og sociale samhørighed

Danuta HübnerKære læser!

Jeg er glad for at kunne præsentere den fjerde rapport om den økonomiske og sociale samhørighed. Det er en vigtig rapport, som Kommissionen vedtog den 30. maj 2007.

Rapporten beretter om de seneste fremskridt på vejen mod økonomisk, social og territorial samhørighed, og om hvordan medlemsstaternes og EU's politik har bidraget hertil.

Den giver også en første vurdering af forberedelserne til den nye periode 2007-2013 på grundlag af de programmeringsdokumenter, som EU-landene har indsendt til Kommissionen frem til udgangen af april 2007.

Endelig kaster rapporten et blik frem mod de nye udfordringer, som regionalpolitikken vil stå over for i de kommende 20-30 år – bl.a. den demografiske udvikling, klimaændringer, social udstødelse og energiforsyning – og lægger en række spørgsmål frem til debat om, hvordan disse udfordringer bør indvirke på vores politik.

På længere sigt skal rapporten give startskuddet til overvejelser om, hvordan EU's politik bedst kan fremme den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed og støtte udviklingen og konkurrenceevnen i regionerne.

Den 27.-28. september 2007 er jeg vært for det fjerde samhørighedsforum i Bruxelles, hvor jeg ser frem til at drøfte disse overvejelser med så mange af jer som muligt.

God fornøjelse med rapporten – jeg glæder mig til en interessant og givtig debat.

 

Danuta Hübner
Kommissær for regionalpolitik

 

Pressemeddelelse og præsentation af kommissær Danuta Hübner – Bruxelles, den 30.5.2007

Kommissionens meddelelsepdf

De vigtigste regionale indikatorer en

PowerPoint-præsentation de en

 

Growing regions, Growing Europe - Fourth Report on Economic and Social Cohesion

Fjerde rapport om den økonomiske og sociale samhørighed

pdf (6 to 45 MB)