Rostoucí regiony, rostoucí Evropa

Čtvrtá zpráva o hospodářské a sociální soudržnosti

Danuta HübnerVážení čtenáři,

 

jsem ráda, že vám mohu předložit Čtvrtou zprávu o hospodářské a sociální soudržnosti. Evropská komise schválila tento důležitý dokument 30. května 2007.

Zpráva předkládá nejnovější informace o pokroku v oblasti hospodářské, sociální a územní soudržnosti a o způsobu, jakým k němu přispívá politika jednotlivých členských států a Společenství.

Je zde také poprvé zhodnocena připravenost na období 2007–2013 na základě programových dokumentů, které Komisi předložily jednotlivé členské státy do konce dubna 2007.

Zpráva také rozebírá nové úkoly, kterými se bude muset regionální rozvoj v příštích 20–30 letech zabývat – jako je demografie, změna klimatu, sociální vyloučení nebo energetika – a předkládá k debatě řadu otázek o jejich společném dopadu na regionální politiku.

Dlouhodobým účelem této zprávy je zahájit úvahy o budoucnosti politiky EU na podporu hospodářské, sociální a územní soudržnosti, regionálního rozvoje a konkurenceschopnosti.

Při příležitosti 4. fóra o soudržnosti ve dnech 27. a 28. září 2007 v Bruselu se těším na setkání s co největším počtem z vás.

Přeji vám příjemné čtení a těším se na zajímavou a plodnou diskuzi.

 

Danuta Hübnerová
komisařka pro regionální politiku

 

Tisková zpráva a prohlášení komisařky Danuty Hübnerové – Brusel, 30. 5. 2007

Text sdělení Komisepdf

Hlavní regionální ukazatele en

Prezentace v Power Pointu de en

 

Growing regions, Growing Europe - Fourth Report on Economic and Social Cohesion

4. zpráva o hospodářské a sociální soudržnosti

pdf (6 to 45 MB)