Dôležité právne oznámenie
 


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Slovník | Vyhľadávanie | Kontakt | Adresár  

Strategické pravidlá súdržnosti Spoločenstva na obdobie rokov 2007-2013

 

Cohesion 2007-2013Strategické pravidlá Spoločenstva obsahujú princípy a priority politiky súdržnosti a naznačujú cesty, ktorými môžu európske regióny docieliť dokonalého využitia 308 miliárd €, ktoré sú na obdobie nadchádzajúcich siedmich rokov k dispozícii pre štátne a regionálne programy podpôr. Štátne orgány budú vychádzať z pravidiel pri príprave návrhov svojich štátnych strategických priorít na obdobie rokov 2007-2013, v takzvaných Štátnych strategických referenčných rámcoch (National Strategic Reference Frameworks, NSRF). Programy spolufinancované prostredníctvom politiky súdržnosti by mali v súlade s pravidlami a obnovenou Lisabonskou stratégiou usilovať o zacielenie na tieto tri priority:

  • zdokonaľovanie atraktivity členských krajín, regiónov a miest prostredníctvom zlepšovania ich dostupnosti, zabezpečením náležitej kvality a úrovne služieb a ochranou životného prostredia;
  • podpora inovácií, podnikania a rastu ekonomiky založenej na vedomostiach prostredníctvom výskumu a inovačných kapacít, vrátane nových informačných a komunikačných technológií;
  • vznik nových a lepších pracovných miest prilákaním väčšieho počtu ľudí k podnikateľským aktivitám, zdokonaľovanie adaptability pracovníkov a podnikov a rast investícií do ľudských zdrojov.

Pravidlá usilujú o rovnováhu medzi cieľmi programu rastu a zamestnanosti na jednej strane a územnou súdržnosťou na strane druhej. Z toho vyplýva, že v nových programoch sa nevyskytne prístup “jedna veľkosť sedí všetkým”.

Text správy:

Podklad

06 October 2006 Community Strategic Guidelines for Cohesion policy adopted
15-16 December 2005 The European Council reached agreement on the Financial Perspective 2007-2013
24 November 2005

Financing Growth and Cohesion in the Enlarged EU - Conference presenting two new initiatives: Joint Assistance to Support Projects in the European Regions (JASPERS) and Joint European Resources for Micro-Enterprises (JEREMIE)

10-13 October 2005 European Week of Regions and Cities - OPEN DAYS 2005
7 October 2005 Working document of Directorate-General Regional Policy summarising the results of the public consultation on the Community Strategic Guidelines for Cohesion, 2007-2013
29 September 2005 Territorial Cooperation Programmes 2007-2013
A two-day seminar will be held in Brussels on 28 and 29 September on the new ‘European territorial cooperation’ (ex-INTERREG) objective. The issues to be discussed will concern management questions for the future generation of cross-border, transnational and interregional programmes.

6 Juli 2005 Commission adopts Communication on the "Community Strategic Guidelines for Cohesion 2007-2013"
17 May 2005 Third Progress Report on Cohesion
11 May 2005 EP votes on Financial Perspective
3 March 2005 Conference : Cohesion and the Lisbon Agenda: The Role of the Regions
3 February 2005 Danuta Hübner : "Regional policy and the Lisbon agenda – Challenges and Opportunities" at the London School of Economics
2 February 2005 Contribution of the Structural Funds to the Lisbon objectives
2 February 2005 Commission launches ambitious Growth and Jobs strategy for the EU
28 January 2005 Latest European regional statistics confirm Commission’s proposal on Structural Funds for 2007-2013 - Map - List
15 July 2004 Questions and answers on the reform of Cohesion Policy and the Structural Funds 2007-2013
2004 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Financial Perspectives 2007 - 2013 : COM/2004/0487 final
 

 

 

Cohesion Policy 2007-13

 

 

Powerpoint Presentation:

 

 

 

 


-