VIKTIGT RÄTTSLIGT MEDDELANDE: Informationen på denna webbplats omfattas av enansvarsfriskrivningoch ettmeddelande om upphovsrätt
  Europeiska kommissionen > Regionalpolitik


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Ordbok | Sökning | Kontaktperson | Mailing lists
 
Inforegio/Panorama
Januari 2001

Kvartalsmagasinet för regionalutvecklingens aktörer


Konstantinos Hatzidakis

Interview :
Konstantinos Hatzidakis

Spanien
Genom transporter kommer periferin närmare centrum

 

Varför måste regionalpolitiken utvärderas? Framgångsrik social integration
Bohuslän,
präglat av hav och sten
Belgien
Hamnen i Liège kombinerar vatten-, järnvägs- och vägtransporter
Finland
Att sprida kunskap om de regionala programmen.
Frankrike
I Haute-Normandie talar man klarspråk
Kartläggning av situationen i städerna:
58 städer sätts under luppen
Online


 

Last modified on