ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - Ως προς  τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση ισχύει παραίτηση απο κάθε ευθύνη και επισυνάπτεται copyright notice
  Ευρωπαϊκή Επιτροπή > Περιφερειακή πολιτική


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Γλωσσάριο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Mailing lists
 
Panorama Inforegio

Το τριμηνιαίο περιοδικό των φορέων περιφερειακής ανάπτυξης

Γεγονότα

Έρευνα για τις πόλεις: 58 πόλεις στο μικροσκόπιοCréteil, 21 Σεπτεμβρίου 2000. Ξετυλίγονται χιλιόμετρα ηλεκτρικών καλωδίων, σφίγγονται βίδες, υψώνονται εξέδρες εκδηλώσεων, οι οργανωτές δουλεύουν εντατικά, μία πόλη ετοιμάζεται. Η Créteil, που βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα νοτίως του Παρισιού, ετοιμάζεται να υποδεχτεί το δεύτερο διεθνές Φεστιβάλ της πόλης με την ονομασία "Πόλεις της Ευρώπης". Το Φεστιβάλ συγκεντρώνει επί τρεις ημέρες όλους εκείνους οι οποίοι "αποτελούν την πόλη καθημερινά", προκειμένου να στοχαστούν, να κάνουν εμπορικές συναλλαγές, να μοιραστούν μεταξύ τους και να εορτάσουν. Στο πλαίσιο αυτό έλαβε χώρα η ημερίδα της Έρευνας για τις πόλεις, μίας ευρύτατης έρευνας για την ποιότητα ζωής, η οποία πραγματοποιήθηκε σε σαράντα οκτώ μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, κατόπιν πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δήμαρχοι, τοπικοί εκλεγμένοι, αρμόδιοι για πολεοδομικά θέματα, προσωπικό τοπικών αρχών κλπ., πλέον των 300 ατόμων, συγκεντρώθηκαν στον "Οίκο τεχνών και πολιτισμού του Créteil" για να αντιπαραβάλλουν τις γνώμες τους σχετικά με τις αναλύσεις της Έρευνας για τις πόλεις. Ο Επίτροπος Μichel Βarnier παρουσίασε τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής που αποτελεί καρπό δύο ετών συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών. Η Έρευνα για τις πόλεις αναφέρεται σε σύνολο βασικών δεικτών που αφορούν τις κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους μίας πόλης (πληθυσμός, συγκρότηση νοικοκυριών κλπ.), σε θέματα που αφορούν τον πολίτη (ποσοστό ατόμων που ψηφίζουν, αριθμός ατόμων εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους κλπ.), στην εκπαίδευση και την κατάρτιση (ποσοστό μαθητών, επίπεδο εκπαίδευσης κλπ), στο περιβάλλον (ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα, απορρίμματα κλπ.), καθώς και στον πολιτισμό και την διασκέδαση (κινηματογράφοι, αθλητικός εξοπλισμός κλπ.)

Σύγκριση των επιπτώσεων των πολιτικών για τις πόλεις

Χάρη στα δεδομένα αυτά, η Έρευνα για τις πόλεις επιτρέπει τη σύγκριση των συνθηκών διαβίωσης μεταξύ μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων.

Όπως υπογραμμίζει ο Valentino Castellani, δήμαρχος του Τουρίνου, "πρόκειται για εργαλείο που διευκολύνει την αξιολόγηση της επίδρασης των ασκούμενων πολιτικών. Έτσι, είναι δυνατόν να δει κανείς στην κλίμακα της πόλης και των σχετικών αριθμητικών δεδομένων κατά πόσο μία πολιτική για την απασχόληση λειτουργεί ή όχι. Εξάλλου, η Έρευνα για τις πόλεις περιλαμβάνει συγκριτικό πίνακα των πόλεων που εξετάσθηκαν. Δίνει τη δυνατότητα να εντοπισθούν ομοιότητες ορισμένων πόλεων με το δικό μας το δήμο. Κατόπιν τούτου είναι δυνατόν να αναληφθεί κάποιος κοινός προγραμματισμός όσον αφορά τις μεθόδους που πρέπει να εφαρμοστούν."

Μπορούν τα στατιστικά δεδομένα να επηρεάσουν πραγματικά την πολιτική που ασκείται από τη διοίκηση;

Ναι. Παραδείγματος χάρη, πριν από λίγο καιρό αντιληφθήκαμε την αύξηση κλοπών αυτοκινήτων σε κάποια συγκεκριμένη ζώνη, σε συγκεκριμένες ώρες. Έτσι μπορέσαμε να επέμβουμε αποτελεσματικότερα προκειμένου να μειωθεί αυτός ο τύπος εγκληματικότητας και να αυξηθεί η ασφάλεια.

Για αυτόν τον τύπο ανάλυσης, δεν πρέπει το Τουρίνο να θεωρηθεί σαν μία και μόνη οντότητα;

Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει μόνο μία πόλη Τουρίνο αλλά πολλές πόλεις στο πλαίσιο μίας και μόνης διοικητικής οντότητας. Η περιοχή της πόλης έχει διαιρεθεί σε εξήντα ζώνες που παρουσιάζουν μερικές φορές εξαιρετικά σημαντικές αποκλίσεις. Για ορισμένους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες όλες οι πόλεις που μελετήθηκαν κατά την έρευνα υποδιαιρούνται σε ζώνες. Έτσι, είναι δυνατόν να γίνουν αντιληπτές αποκλίσεις που υφίστανται στο πλαίσιο μιας και μόνης πόλης.

Τα αριθμητικά δεδομένα που προκύπτουν ανταποκρίνονται πάντοτε στην αντίληψη που έχουν διαμορφώσει οι κάτοικοι;

Όχι. Και γι΄αυτό ακριβώς ένα εργαλείο όπως η Έρευνα για τις πόλεις παρουσιάζει ενδιαφέρον. Άλλωστε, οι έρευνες και οι συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν παράλληλα προς την Έρευνα για τις πόλεις το αποδεικνύουν. Ορισμένα πρόσωπα είναι δυνατόν να θεωρούν ότι η εγκληματικότητα αυξάνεται ενώ στην πραγματικότητα υποχωρεί αισθητά. Επίσης, είναι δυνατόν να προκύπτει το αντίστροφο με την ανεργία. Οι κάτοικοι μπορεί να έχουν κάποια αντίληψη πολύ περισσότερο αισιόδοξη σε σχέση με την πραγματικότητα.

Από το Göteborg στη Λισσαβόνα

 

Η ανάγνωση της τεράστιας αυτής έρευνας πληροφορεί ότι κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών οι μισές περίπου από τις πόλεις που μελετήθηκαν καταγράφουν αύξηση του πληθυσμού τους, ενώ στις άλλες μισές παρατηρείται το αντίθετο φαινόμενο. Κατά μέσο όρο το 90% περίπου των κατοίκων των πόλεων της Έρευνας είναι εθνικής καταγωγής. Εντούτοις, οι αναλογίες είναι δυνατόν να κυμαίνονται σημαντικά και, για παράδειγμα, από 99,2% στο Ελσίνκι να φθάνουν το 49,5% στο Λουξεμβούργο.

Η απασχόληση γυναικών αυξάνεται επίσης αισθητά και τοποθετείται στο 41% της συνολικής απασχόλησης στις ζώνες που εξετάσθηκαν. Έστω και αν το ποσοστό απασχόλησης γυναικών φθάνει το 70% στο Βερολίνο, δεν φθάνει το όριο του 33% στη Σεβίλλη, ενώ πλησιάζει το 41% στη Θεσσαλονίκη. Η Έρευνα μας πληροφορεί επίσης ότι πλέον του ενός τετάρτου του πληθυσμού των πόλεων χρησιμοποιεί τα δημόσια μέσα μεταφοράς, προκειμένου να μεταβεί στον τόπο εργασίας του. Τέλος, οι πολίτες εμφανίζονται φίλοι μάλλον του κινηματογράφου παρά των μουσικών εκδηλώσεων: αγοράζουν δέκα φορές περισσότερα εισιτήρια κινηματογράφου σε σχέση με εισιτήρια συναυλιών.

Όλες οι πληροφορίες αυτές, τα δεδομένα αυτά, τα αριθμητικά στοιχεία και οι τάσεις απετέλεσαν το αντικείμενο εξαιρετικά επιμελημένης και μερικές φορές επίπονης συλλογής. Οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις διατήρησαν στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες της Επιτροπής που ανέλαβαν το στατιστικό έργο. Προς το σκοπό αυτό χρειάστηκε να αντιμετωπισθούν ορισμένες μεθοδολογικές δυσκολίες. Όπως αναφέρει η Eva-Riitta Sitonen, δήμαρχος του Ελσίνκι: "Τι σημαίνει πόλη ή αστική περιοχή; Χώρος γεωγραφικός, κοινωνικός, οικονομικός; Πρέπει να ξεκαθαριστεί, διότι η στατιστική βασίζεται σε σαφείς ορισμούς."

Η επιλογή των ερευνητών βασίστηκε στις διοικητικές εγγραφές, προκειμένου όμως να αποκτήσει περισσότερο ενδιαφέρον η μελέτη, συγκεντρώθηκαν πληροφορίες και σε διευρυμένες εδαφικές ζώνες. Άλλο ευαίσθητο σημείο: δεν είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες στο ίδιο επίπεδο ούτε με τον ίδιο τρόπο. Έστω και εάν ένας δήμος διαθέτει αριθμητικά δεδομένα για τον πληθυσμό του, μερικές φορές τα δεδομένα για την απασχόληση συγκεντρώνονται σε επίπεδο κράτους. Ακόμη, οι μέθοδοι υπολογισμού δεν είναι ταυτόσημες σε κάθε χώρα και ορισμένοι δείκτες, όπως το κόστος στέγασης, δεν έχουν αξία παρά μόνον εφόσον πραγματοποιηθεί σύγκριση σε επίπεδο εισοδημάτων των κατοίκων.

Εντούτοις, όπως λέγει ο Valentino Castellani, δήμαρχος του Τουρίνου, "Η Έρευνα για τις πόλεις επέτυχε να διαγράψει ένα συνεκτικό και σχετικά πλήρες πορτρέτο των πόλεων. Μελλοντικά, τώρα που διαπιστώθηκε πλέον η χρησιμότητα του εργαλείου αυτού, θα απαιτηθεί περισσότερη αλληλεπίδραση με τις πόλεις και πρόβλεψη της διοργάνωσης ανάδρασης κατά τρόπο κανονικό."

Πριν ακόμη γίνουν γνωστά τα πρώτα αποτελέσματα, η Έρευνα προετοιμάζει το μέλλον της.

Προκειμένου να είναι αντιπροσωπευτική και για τις μικρομεσαίες πόλεις, η Έρευνα θα διευθετηθεί έτσι ώστε να επεκταθεί το πεδίο μελέτης της με βελτίωση των δεικτών της. Μία από τις λύσεις που αντιμετωπίστηκαν στην Créteil θα ήταν να διατηρηθούν μόνον οι πλέον συναφείς δείκτες, ώστε να είναι δυνατή η ανάλυση περισσοτέρων αστικών ζωνών. Προκειμένου να επιτευχθεί η ισορροπία μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης, θα μπορούσε να αναλυθούν νέοι τομείς: η ποιότητα και η ποσότητα υπηρεσιών προσφερόμενων στον πληθυσμό, η φτώχεια που δεν έχει οικονομικό χαρακτήρα, τα προβλήματα στέγασης, η αντιμετώπιση του θέματος της Υγείας, ο αριθμός νοσοκομειακών κλινών, η δημόσια πρόσβαση στο Διαδίκτυο ή ακόμη το πλήθος νοικοκυριών εξοπλισμένων με modem. Με την πάροδο του χρόνου και χάρη στις βελτιώσεις, η Έρευνα για τις πόλεις αναμένεται ότι θα τελειοποιηθεί και θα αποβεί βάση μελέτης και σύγκρισης σε πανευρωπαϊκή κλίμακα.Διεύθυνση για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την Έρευνα για τις πόλεις:
http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/urban2/urban/audit/src/intro.html
 

  

Last modified on