OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS - Tällä sivustolla oleviin tietoihin liittyyvastuuvapauslausekesekätekijänoikeutta koskeva huomautus
  Euroopan komissio > Aluepolitiikka


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Sanasto | Haku | Yhteystiedot | Mailing lists
 
Inforegio/Panorama
Tammikuu 2001

Alueellisen kehityksen neljännesvuosijulkaisu

Ranska
Haute-Normandien alue panostaa luettavuuteen


Haute-Normandien lääninhallituksessa noudatetaan kolmea periaatetta kehitettäessä rakennerahastoja koskevaa viestintää. Nämä periaatteet ovat luettavuus, ennakointi ja vuoropuhelu. Periaatteiden takana on selkeä tavoite: käytännön toteuttajien on pystyttävä omaksumaan yhteisön ohjelmat, jotta ne edistäisivät tehokkaasti alueiden kehitystä.


 

Haute-Normandien alueen rakennerahastoista vastaavat tahot ovat vakuuttuneita siitä, että merkittävää eurooppalaista aluepolitiikkaa ei voi olla olemassa ilman tehokkaita tiedotustoimia. Vuosina 1997-1999 toteutetusta viestintäsuunnitelmasta onkin laadittu äskettäin arvio, jonka perusteella valmistellaan tulevien vuosien toimintaa.

Vuosien 1997-1999 viestintäsuunnitelma koski kaikkia rakennepoliittisia toimia teollisuuden taantumisesta kärsivien alueiden uudistamiseksi (tavoite 2).

Suurta yleisöä varten tuotettiin lääninhallituksen rahoituksella 11 minuutin mittainen video, joka toimitettiin paikallistelevisioille ja tiedotuskeskuksille. Videolla selostettiin yhteisöohjelmia ja se sisälsi ohjelmien edunsaajien haastatteluja. Tavoite 2 -ohjelmasta järjestettiin myös suuri näyttely, jossa oli esillä kaksi valokuvareportaasia seudulla toteutetuista rakennerahastojen rahoittamista hankkeista. Näyttelyn jälkeen kuvamateriaali annettiin paikallisten toimijoiden ja tiedotuskeskusten käyttöön. Negatiivit puolestaan koottiin kuvapankkiin, jossa on tätä nykyä lähes 450 kuvaa.

  Lisäksi laadittiin yleistietoa sisältävä kirjanen, josta otettiin 35 000 kappaleen painos. Vuodesta 1998 alkaen alueella on ilmestynyt kuukausittain tiedotuslehti "Europe express", jossa käsitellään Euroopan unionin tukiin liittyviä keskeisiä teemoja (työllisyys, koulutus, yrittäjyys, ympäristö jne.) ja ajankohtaisia kysymyksiä. Tiedotuslehti on suunnattu sekä paikallisille tiedotuskeskuksille että Haute-Normandien alueen rakennerahastojen edunsaajille.
Mahdollisten hankkeiden toteuttajille on puolestaan järjestetty erityisiä tiedotustilaisuuksia useissa alueen kunnissa, paikallisten toimittajien huomion saamiseksi on pidetty useita lehdistötilaisuuksia ja paikallislehdissä on julkaistu viitisentoista tiedonantoa.
 Yhteystiedot:
Danielle Lamalle,
Préfecture de Haute-Normandie
7 Place de la Madeleine
76036, Rouen CEDEX.
Puhelin: +33 2 32 76 51 81
Faksi: +33 2 32 76 55 20
Sähköposti: daniele.lamalle@haute-normandie.pref.gouv.fr
http://www.haute-normandie.pref.gouv.fr/SGAR/l'Europe/Introduction.htm


 

Last modified on